Förra året dog mer än en person i veckan i arbetsplatsolyckor. Oacceptabelt, tycker LO, som tillsammans med TCO och Saco uppmanar regeringen att inleda trepartssamtal om arbetsmiljön. Förhoppningen är att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter ska upprätta ett nationellt arbetsmiljöprogram med konkreta mål.

– Vi vill skapa arbetsplatser där människor kan arbeta ett helt arbetsliv utan att bli skadade. Arbetsmarknaden kan inte bygga på att alla ska prestera 110 procent. Det behövs mer resurser till Arbetsmiljöverket. Vi vill också att det ställs hårdare krav på arbetsgivarna när det handlar om att förbättra rehabiliteringsinsatserna och anpassningen av arbetsmiljön, säger
Ulla Lindqvist, LO:s andre vice ordförande, i en kommentar.

LO är också kritiskt till att regeringen la ner Arbetslivsinstitutet i somras och anser att det skadade den svenska arbetsmiljöforskningen allvarligt. I kombination med att Arbetsmiljöverket fått kraftigt minskade resurser gör det att trycket på skyddsombuden ökar eftersom kontrollen av arbetsplatserna minskar, enligt organisationen.

Ulla Lindqvist anser att det inte bara behövs ökade resurser för att lyfta arbetsmiljöarbetet, arbetsgivarna behöver också förbättra sina kunskaper.

– Det behövs ett kunskapslyft om ledarskap hos arbetsgivarna, säger hon.