Landets 14.000 tidningsbud har fått ett nytt avtal, där lönen för första gången baseras på arbetad tid. Hittills har tidningsbuden fått betalt efter hur många kilometer de går eller cyklar varje dag och hur mycket tidningar och tidsskrifter de bär ut, alltså ett rakt ackord.

Transport har länge velat ersätta ackordet – eller betinget, som de kallas i branschen – med tidlön, precis som andra grupper på arbetsmarknaden har. Och i det nya avtalet, som blev klart natten till i dag, onsdag, har arbetsgivarna i Tidningsutgivarna, TU, gått facket till mötes.

Från och med den 1 januari 2009 kommer alla tidningsbud att ha en tjänst med en viss sysselsättningsgrad. Ett tidningsbud med exempelvis 50 procents sysselsätttningsgrad får 50 procent av månadslönen i avtalet.

Månadslönerna ökar med antalet år i yrket. Det lägsta trappsteget, för tidningsbud med upp till sex månaders anställning, blir 18.482 kronor i månaden från den 1 oktober 2007. Det högsta steget inträder efter tio års arbete som tidningsbud; månadslönen vid heltidsarbete blir då 21.942 kronor. På så sätt får tidningsbuden en möjlighet till lönekarriär som de hittills har saknat.

– Sysselsättningsgraden ska baseras på den tid det tar att bära ut tidningarna, säger Björn Svensson, förhandlingschef hos Tidningsutgivarna. På så sätt ligger ett beting fortfarande till grund för lönen.

Oförutsedda händelser ger påslag
Men att ha en tjänst med en bestämd sysselsättningsgrad kommer ändå att göra tidningsbudens inkomster tryggare och mer förutsägbara. Tidningsbuden kan åläggas att bära ut extra produkter, men får då betalt för den extra tid detta tar. Om halka, snöfall, krånglande lås eller andra yttre faktorer gör att jobbet tar längre tid än normalt får tidningsbuden rätt till mertidsersättning, som är 50 procent högre än den normala lönen per timme.

Många tidningsbud har fått erfara att inkomsten är osäker. Då deras distrikt har förändrats eller de har fått färre tidningar att bära ut har lönen sänkts omedelbart. Med det nya avtalet införs en rätt till omställningslön vid sådana förändringar. Om du väljer att jobba vidare trots att du får mindre arbetstid än tidigare ska den gamla lönen betalas ut under en period som motsvarar din uppsägningstid.

Avtalet gäller från den 1 oktober 2007 till och  med 31 december 2010. Enligt Björn Svensson höjs lönerna med 6,5 procent från 1 oktober 2007, 3,9 procent från 1 januari 2009 och 3,1 procent den 1 januari 2010. Till det kommer sammanlagt 0,6 procent som går till förbättrad avtalspension.

Ungefär samma höjning
Löneökningarna kan verka något högre än vad andra grupper har fått i årets avtalsrörelse. Men eftersom avtalet löper över 39 månader, och eftersom tidningsbuden har fått vänta på löneökningar sedan det gamla avtalet sades upp hösten 2006, anser parterna att löneökningarna blir ungefär lika stora som i andra avtal.

För tiden mellan 1 oktober 2006 (då Transport sade upp det gamla avtalet) fram till 1 oktober 2007 får tidningsbuden en retroaktiv ersättning på 2,9 procent av den bruttolön de har tjänat in under året. De som hunnit gå i pension under perioden ska vända sig till arbetsgivaren och begära att pengarna betalas ut.

Läs också: Hennes arbetsdag är tolv timmar
Läs också om tidningsbudens långa väntan på avtal