ANALYS. Det främsta målet för den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, är att hålla priserna stabila. Det är samma mål som för den svenska Riksbanken. Men de senaste åren har Federal Reserve beskyllts för att samtidigt strypa ekonomin för mycket.

Räntehöjning har följts på räntehöjning, trots ett alltmer uttalat hot om en nedgång i den amerikanska ekonomin. För någon månad sedan kunde vi i tv-bilder se hur amerikanska banktjänstemän skrek ut sin ilska för att centralbanken trots hot om pengabrist inom det amerikanska bolånesystemet vägrat sänka räntan.

Men allt tyder på att Federal Reserve handlade rätt.

Enorma underskott
För fyra år sedan, när Fed senast sänkte räntan, hamnade den på 1,0 procent. Det var billigt att låna, och pengar flödade ut när amerikanarna köpte som aldrig förr. Bytesbalansen uppvisade enorma underskott och alltfler började tala om en förestående kollaps i den amerikanska ekonomin.

Och vad skulle hända om styrräntan då låg kvar på 1,0 procent?

Vid en ekonomisk nedgång är centralbankens svar att sänka räntan. Det gör pengar billigare, företag kan lättare låna till investeringar och ekonomin börjar så småningom ta fart igen.

Med en styrränta på 1,0 procent finns knappt någon marginal att sänka räntan. Så snart styrräntan går ned till 0,0 procent upphör centralbankens möjlighet att påverka ekonomin. I det läget finns risk för en verklig ekonomisk kollaps, i USA:s fall troligen med en mycket stark försvagning av den amerikanska dollarn som följd.

Genomgripande effekt
I slutet av 2005 talades det om ett kommande värde på dollarn som skulle motsvara strax över fyra kronor. Hela världsekonomin skulle påverkas, därmed också den svenska. Under den när tiden har Federal Reserve fortsatt höja sin ränta, oavbrutet och orubbligt i sammanlagt 17 höjningar.

Kanske har man legat på gränsen, vilket de högröda banktjänstemännen inför tv-kamerorna indikerade, men det mesta tyder på att man bedömt situationen rätt. Nu kan vi i stället se fram emot en relativt normal och kontrollerbar inbromsning av den amerikanska ekonomin.

Och därmed har Federal Reserve i det långa loppet möjliggjort just det alla i USA vill se, en fortsatt ökning av tillväxten.