Volvo Lastvagnar ska bygga en ny karosserifabrik för 1,1 miljarder kronor. Det blir en svetslina, där alla hytter ska kunna sättas ihop. Utbyggnaden kommer att två år och den förstärker Volvo Umeverkens position som Volvos viktigaste tillverkare av lastbilshytter.

– Det är oerhört glädjande. Det är bra att den gamla och slitna utrustningen byts ut, säger Jan-Olov Carlsson, vice ordförande i verkstadsklubben.

Han tror att investeringen innebär att antalet anställda åtminstone inte kommer att minska. I dag arbetar 2.500 på fabriken. 2.250 av dem är metallarbetare. I somras nyanställdes 100 personer som svetsare, montörer och mekaniker.

Thor Persson, informationschef på Volvo Lastvagnar i Umeå, säger att det ännu inte går att säga hur många lastbilshytter som ska tillverkas med den nya svetslinan. Förutom marknadsutvecklingen beror det på vilka tillstånd för utsläpp som fabriken får. I dag är det möjligt att tillverka 66.000 hytter vid anläggningen i Umeå. I år kommer produktionen troligen att bli 63.000 hytter, enligt Thor Persson.

I våras blev ombyggnaden av måleriet klart, och det beskrivs av företaget som världens mest moderna. I karosseriet svetsas hytterna samman innan de går till målningen. Den nya svetslinan kommer att vara ett slags löpande band med robotar.

– Klubben känner en viss oro för arbetsmiljön och arbetets innehåll. Risken finns att den nya tekniken kommer att utarma arbetet. Vår uppgift blir att skapa värdiga jobb. Det goda arbetet är mer aktuellt än någonsin. För facket är det den allra viktigaste frågan, säger verkstadsklubbens Jan-Olov Carlsson.

FAKTA: EU-bidrag till transporterna
Volvo Lastvagnar i Umeå var en hotad anläggning innan EU-kommissionen för tre år sedan beslutade att åter ge fabriken transportbidrag. Hyttfabriken hade transportbidrag med cirka 50 miljoner kronor om året fram till i mitten av 1990-talet då det förhandlades bort i samband med EU-inträdet.