Transports förbundsstyrelse beslutade i dag, tisdag, att ställa sig bakom ett avtalsförslag som förhandlades fram för knappt två veckor sedan med Flygarbetsgivarna. Facket tänker dock inte presentera sin uppfattning förrän i morgon, onsdag.

Avtalet är treårigt och ger lönepåslag om 3,7 procent, 3,0 och 3,0 under de tre åren, enligt vad LO-Tidningen erfar. Lönetarifferna höjs kraftigt. Tidigare var den högsta lönen enligt tariffen 23.000 kronor i månaden. I det nya avtalet höjs den till 30.000 kronor.

Flygteknikernas förhandlingsdelegation vänder sig mot nya skrivningar i avtalsförslaget om "beredd ledighet". Det handlar om dem som arbetar på storhelger.

Enligt det gamla avtalet ska flygteknikerna då bara se till att göra ordning de flygplan som ska iväg. Den nu omstridda formuleringen innebär att flygteknikerna under sådana arbetspass ska göra alla förekommande arbeten, vilket flygteknikerna reagerar starkt mot. De befarar att bland annat SAS ska använda passusen mot dem.

Men Transports ledning gör bedömningen att resten av avtalet är så bra att facket och teknikerna kan leva med den förändringen.

Bland flygteknikerna pratas det däremot om svek. På torsdag kommer flygteknikerklubben och Transports avdelning för flyganställda att ha ett extra styrelsemöte. Stämningen beskrivs som upprörd, av LO-Tidningens källor.

Fackliga företrädare befarar att en del flygtekniker lämnar Transport för att gå med i akademikerförbundet Svensk Flygteknikerförening, som har ungefär lika många medlemmar som Transport bland flygteknikerna. Det är dock Transport som har avtalsrätten för flygtekniker.