Under 2006 mördades 144 fackligt aktiva i världen i sin kamp för arbetares rättigheter.
– Och det är bara de fall som är anmälda. Mörkertalet är stort, säger Torbjörn Strandberg, chef för LO-TCO Biståndsnämnd.

Det finns inget ljus i horisonten kring problemen med kränkningar mot de fackliga rättigheterna i världen.

Snarare går utvecklingen bakåt slår Internationella fackliga samarbetsorganisationen (IFS) fast i sin årliga rapport.

Colombia värst
Särskilt skrämmande är uppgiften om att antalet mördade fackligt aktiva förra året ökade med 25 procent bara från året innan. Under 2006 anmäldes 144 mord jämfört med 114 år 2005.

Colombia är det värsta landet med hela 78 mord. Här håller fackföreningar helt på att försvinna.

– Det finns i dag endast 60.000 kollektivanslutna i Colombia. Det är en anmärkningsvärt låg siffra för ett land med omkring 40 miljoner invånare, säger Keth Thapper, internationell sekreterare på LO.

Europa backar
Även Europa pekas ut som en region där utvecklingen backar. Vår kontinent framhålls ofta som det goda exemplet när det gäller mänskliga rättigheter, men i praktiken är det mindre än tio procent av de europeiska företagen som fullt ut respekterar rätten att organisera sig i fackföreningar.

– Framför allt gäller det länder i Öst- och Centraleuropa där fackföreningarna tidigare var intimt sammanlänkade med den kommunistiska regimen, förklarar Lasse Bengtsson som är internationell sekreterare på TCO.

Rapporten som i Sverige presenteras av LO, TCO och Svenska Amnesty offentliggjordes i dag, tisdag.

Läs också: hela rapporten "Kränkningar av fackliga rättigheter 2007"