Försäkringskassan inför fyra nya regioner när den slopar länsindelningen och förstärker samarbetet med arbetsförmedlingen.

I våras beslutade Försäkringskassan om att inrätta lokalkontor i varje kommun och 60 lokala försäkringscenter som framförallt ska arbeta med sjukförsäkringsärenden, skriver TT.

– Syftet är att bli bättre i sjukfrånvaroprocessen, att ge mer av personliga handläggare till personer som varit borta länge, säger Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg i en intervju med nyhetsbyrån.

Han vill organisera Försäkringskassan på samma sätt som arbetsförmedlingen och dela in myndigheten i fyra geografiska områden. Den nya indelningen följer Arbetsmarknadsstyrelsens indelning i nord, öst, väst och syd.

Men närmast inväntar han besked från regeringen som kan komma i budgeten som ska presenteras på torsdag.