/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/rasdiagram_3707

LO-förbunden har minskat med 97.000 medlemmar hittills i år. TCO-förbunden med närmare 40.000.

– Jag tillhör inte dem som tror att vi kan skylla förändringarna på a-kassan. Det är mycket djupare än så, säger TCO:s ordförande Sture Nordh.

Inom Saco ökar de stora förbunden. När medlemssiffrorna för LO:s samtliga 15 förbund är räknade står det klart: 96 .890 personer har lämnat facket i år. Minskningen har sedan maj gått snabbare än under årets första fyra månader.

Hyser inga tvivel
LO:s avtalssekreterare Erland Olauson kallar förändringen våldsam. Att det är politiken som ligger bakom – höjd avgift till a-kassan och slopad avdragsrätt för fackavgiften – hyser han inga tvivel om.

– Det är svårt att se att politiken har något annat syfte än att minska organisationsgraden och göra facket svagare. Att det drabbar enskilda bryr man sig inte så mycket om.

Han säger att det i första hand inte är ett problem för LO eller för förbunden, utan för de tidigare medlemmarna som står utan skydd.

– Det kommer att innebära ett ökat tryck mot kommunerna, som betalar ut socialbidrag, säger Erland Olauson.

Självkritisk
Samtidigt tycker han inte att man ska överdriva effekterna. Organisationsgraden är fortfarande hög i landet, medlemsraset till trots. Hur stora neddragningarna blir inom LO avgörs inom de närmaste månaderna. TCO:s ordförande Sture Nordh är desto mer självkritisk. Han ser den förändrade politiken mer som en utlösande faktor. Högre kostnader har gjort att fler tagit det avgörande steget och lämnat facket, men under lång tid har förtroendet för de fackliga organisationerna minskat.

– Det är dystert men inte oväntat. En väckarklocka, säger han.

Nu måste fackförbunden göra upp med bilden av facket som omodernt, som sysslar med saker som inte rör den enskildes vardag.  Akademikerna inom Saco har i större utsträckning behållit sitt fackliga medlemskap. De stora förbunden visar på positiva siffror medan en del mindre också har en negativ utveckling. De första pensionsavgångarna liksom att högskolan inte byggs ut i samma takt som tidigare, har börjat synas i en minskad medlemsökning de senaste åren.

Planat ut
Siffrorna för årets första halva, en ökning på 0,3 procent, tyder på att ökningen avstannat än mer.

– Många förbund märkte ett större utträde i början av året, men sen har det planat ut, säger Sacos ordförande Anna Ekström.

Om ökningen annars hade varit större, är omöjligt att veta, anser hon.

FAKTA: Så många medlemmar tappar facken

TCO

  Antal medlemmar hittills i år Procent hittills under 2007
ST -3.662 -4
Vårdfacket -2.600 -2
Journalistförbundet -415 -2
HTF -10.000 -6
Lärarförbundet -4.556 -2
SKTF -3.800 -2
Finansförbundet -1.037 -2
FTF -449 -3
Polisförbundet +147 +1
Teaterförbundet -400 -5
Försvarsförbundet -299 -5
Sif ca -10.000 -3


Uppgifter saknas för TCO-förbunden Sveriges yrkesmusikerförbund, Farmaciförbundet, SFHL, SLF och Tulkust med sammanlagt cirka 15.000 medlemmar.

SACO

Förändring jan-juni 2007 Procentuell förändring jan-juni 2007
Agrifack +6 +0.1
Akademikerförbundet SSR +1.565 +4.3
Civilekonomerna -1 0
DIK +30 +0.2
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter -120 -1.6
Jusek -313 -0.6
Kyrkans Akademikerförbund -24 -0.6
Leg Sjukgymnasters Riksförbund -106 -1.1
Lärarnas Riksförbund +1.803 +3.2
Naturvetareförbundet +204 +1.3
Officersförbundet -181 -2
SACO-förbundet Trafik och Järnväg +50 +1.5
SRAT -34 -0.3 
Sveriges Arkitekter -131 -2 
Sveriges Farmacevtförbund -31 -0.5 
Sveriges Fartygsbefälsförening -31 -1.7 
Sveriges Ingenjörer**) -236 -0.3 
Sveriges läkarförbund +168 +0.6 
Sveriges Psykologförbund -106 -1.7
Sveriges Reservofficersförbund -283 -8.6 
Sveriges Skolledarförbund -161 -2.7 
Sveriges Tandläkarförb
und
-95 -1.3 
Sveriges Universitetslärarförbund -535 -3.0
Sveriges Veterinärförbundd +63 +3.2 


*) Siffrorna avvser perioden jan-maj 2007.
**) Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman till Sveriges Ingenjörer 1 januari 2007. Siffran för 2006 gäller därför de två förbundens gemensamma medlemstal.

Källor:
Förbundens egna uppgifter.

Läs också: artikeln "Medlemsraset fortsätter", 6/9 2007