Nu håller fack och arbetsgivare lokalt på att försöka göra kronor och ören av det centrala teknikavtalet. Kennet Morin, ansvarig för teknikavtalet hos Sif, berättar att det är tolv centrala förhandlingar på gång om det lokala löneavtalet.

– Det ser ut som att företagen har låst lönenivån och därmed kommer det lokala facket inte in i diskussionen. Jag kan också se en större toppstyrning av de lokala förhandlingarna, säger han.

Lite över
Han tror dessutom att företagens stora avkastningskrav gör att det bara blir lite pengar över till löne­ökningar och till investeringar.

Hos IF Metall kan Tommy Thunberg berätta att facket totalt har runt 25 centrala förhandlingar om löneavtalet på gång, och det motsvarar antalet under andra avtalsrörelser. Kring semestern anmäldes ovanligt många centrala förhandlingar, men antalet har sedan dess planat ut.

Teknikföretagens förhandlingschef Karl Olof Stenqvists uppskattning är att cirka 40 centrala förhandlingar är på gång, och det är en normal nivå.

– Kring semestern kände vi en oro för att de skulle bli en lokal strejkvåg i gruvstrejkens kölvatten, men det har uppenbart lugnat sig, säger han.

Något mer
Karl Olof Stenqvist tror att det bland annat beror på att företagen betalar så att alla blir nöjda. Dessutom pekar han på de centrala förhandlingarnas karaktär. Det är helt enkelt svårt att få något mer i en central förhandling, eftersom parterna i då i stor utsträckning lutar sig mot avtalets ordalydelse.

Teknikavtalet var ett av de först slutna i årets stora avtalsrörelse, och därför ligger industrin långt fram nu när bransch efter bransch ska göra lokala överenskommelser.