Det krävdes en strejk innan SJF godtog Tidningsutgivarnas bud. En av de stora tvistefrågorna var förbundets krav på en längstalön på 25.000 kronor för medlemmar med minst 15 års erfarenhet. Ett krav som förbundet till slut fick igenom.

Avtal: SJF, journalister
Parter: Svenska journalistförbundet/Tidningsutgivarna
Omfattar: Cirka 6.000 medlemmar.
Löptid: 1/9 2007-31/3 2010
Lönerna höjs med: Sammanlagt minst 10,2 procent. Uppdelat så att år ett ger 4,0 procent, år två 3,2 procent och år tre 3,0 procent. För perioden 1 april till 31 augusti 2007 får alla medarbetare ett engångsbelopp som motsvarar 5.000 kronor för heltidsanställda.
Individgaranti/Generell löneökning: Första året i snitt 4,9 procent eller minst 2,7 procent och 390 kronor.
Lägsta lönen: Från 1 september 2007 höjs lägstalönerna till 19.966 kronor för medarbetare med akademisk examen i journalistik eller annan akademisk examen om minst 120 poäng och till 18.154 kronor för övriga medarbetare. 1 april 2008 höjs lägstalönerna till 20.605 kronor  respektive 18.735 kronor. Och 1 april 2009 höjs lägstalönerna till 21.223 kronor respektive 19.297 kronor.
Lokala förhandlingar: Hela lönepotten år två och tre.
Arbetstiden: Utöver ordinarie ob-tillägg utgår ett särskilt morgontillägg, när ett arbetspass inleds mellan klockan 01 och 06, med 25 kr per timme. Beloppet höjs till 26,55 från och med 1 april 2009.
Övrigt: Vid fördelningen är alla heltidsanställda garanterade 329 kronor i månaden. Medarbetare med minst 15 års anställningstid, som journalist hos nuvarande eller tidigare arbetsgivare garanteras en lägstalön på 25.000 kronor under avtalsperioden. En rätt införs för långtidssjukskrivna och föräldralediga att på egen begäran få sin lön höjd på revisionsdatum.