Försämringarna av a-kassan väckte folkstorm. Andra förändringar skedde i det tysta. Ett år efter maktskiftet har LO-Tidningen kartlagt de viktigaste reformerna som rör arbetslivet. 

Nya arbetsmarknadsåtgärder, skrotade myndigheter och rejäla ändringar av a-kassereglerna. Det har gått ett år sedan den borgerliga alliansen tog över regeringsmakten med löftet att få fler i arbete. Sedan dess har reformerna på arbetsmarknadsområdet avlöst varandra i strid ström.

Mest motstånd har försämringarna av a-kassan lett till. Oppositionen och facket har vänt sig mot de höjda avgifterna, sänkta ersättningarna och hårdare reglerna. Trots massiva protester fortsätter a-kassereformen och nya förändringar väntas när budgeten presenteras på torsdag.

Facket har även protesterat mot nedläggningen av Arbetslivsinstitutet, och de minskade anslagen till Arbetsmiljöverket. Andra reformer har varit mer populära, en av dem är nystartsjobben som infördes den 1 januari i år. Första veckan i september hade 11.400 personer som tidigare stod långt från arbetsmarknaden fått nystartsjobb, vilket innebär vanliga jobb där arbetsgivaren slipper arbetsgivaravgiften.

Arbetslöshetsstatistiken pekar också åt rätt håll efter alliansregeringens första år. I juli i år var 243.000 personer öppet arbetslösa, enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Det är 45.000 färre än samma månad 2006.

FAKTA: Här är listan på ändringarna i arbetslivet

A-KASSAN – Detta har hänt:

 • Den förhöjda dagpenningen i a-kassan under de första hundra dagarna har tagits bort.
 • Ersättningsnivån har trappats ned från 80 till 70 procent efter 200 dagar.
 • Obligatorisk jobb- och utvecklingsgaranti efter 300 dagar som arbetslös (450 för arbetslösa med barn under 18 år) har införts. Garantin ger aktivitetsstöd motsvarande 65 procent av lönen under a-kassetaket.
 • Arbetsvillkoret för att få a-kassa har skärpts och studievillkoret har tagits bort.
 • Normalarbetstiden som ligger till grund för arbetslöshetsersättningen har ändrats så att ersättningen beräknas på de senaste tolv månaderna i stället för sex som gällde tidigare.
 • Rätten att begränsa arbetssökandet till hemort och det egna yrket de första hundra dagarna har tagits bort.
 •  A-kasseavgiften har ökat kraftig då egenfinansieringen höjts med upp till 300 kronor i månaden.
 • Avdragsrätten i deklarationen för a-kasse- och fackavgift har tagits bort.

På gång:

 • Jobbgaranti för ungdomar som varit arbetslösa i tre månader införs den 1 december. Garantin ger ökat stöd i arbetssökandet men också snabbare nedtrappning av a-kasseersättningen.
 • Utredning om obligatorisk a-kassa tillsattes i juni i år. Den första delen ska redovisas den 31 januari och slutredovisning ska ske senast 30 september 2008.
 • Kopplingen mellan medlemsavgifterna och kostnaderna för arbetslösheten i varje a-kassa ska öka. Närmare information väntas i regeringens budgetförslag som presenteras på torsdag.


ARBETSMARKNAD – Detta har hänt:

 • Jobbavdrag som kan ge upp till 1.000 kronor i skattereduktion har införts för dem som har jobb.
 • Nystartsjobb med slopad arbetsgivaravgift för långtidsarbetslösa, sjukskrivna, förtidspensionerade och personer med socialbidrag har införts. Även invandrare som beviljats uppehållstillstånd kan få nystartsjobb.
 •  Instegsjobb med subventionerad lön på upp till 75 procent för nyanlända asylsökande som fått uppehållstillstånd har införts. Jobben ska kombineras med svenskstudier.
 • Arbetsgivaravgiften för unga under 25 år har halverats, med undantag för pensionsavgiften.
 • Skattereduktion för hushållsnära tjänster har införts.
 • Friåret har avskaffats.
 • Antalet platser i arbetsmarknadspolitiska program har minskat från i snitt 138.000 förra året till 95.000 i år.
 • Försöksverksamhet med privata arbetsförmedlingar har inletts.

På gång:

 • Sänkt arbetsgivaravgift för delar av tjänstesektorn planeras under 2008.
 • Utredning om F-skattereglerna har tillsatts. Regeringen vill att det ska bli lättare att starta företag och att det ska räcka med en uppdragsgivare för att få F-skattsedel.
 • En ny myndighet, Arbetsförmedlingen, bildas den 1 januari 2008 och ersätter Arbetsmarknadsstyrelsen och de 20 länsarbetsnämnderna.

SJUKFÖRSÄKRING, REHAB – Detta har hänt:

 • Arbetsgivarnas sjuklöneansvar efter andra veckan har slopats.
 • Taket i sjukförsäkringen har sänkts från 10 till 7,5 basbelopp.
 • Arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredningar har avskaffats. Ansvaret vilar nu på försäkringskassan.

På gång:

 • Arbetsgivaren ska få rätt att kräva sjukintyg från första sjukdagen från och med januari 2008, enligt en proposition som riksdagen ännu inte tagit ställning till.

ARBETSRÄTT – Detta har hänt:

 • Allmän visstidsanställning på upp till två år har införts.
 • Vikariat har begränsats till två år inom en femårsperiod, därefter tillsvidareanställning.
 • Arbetsgivaren ska informera den som är föräldraledig från visstidsanställning om lediga fasta jobb eller provanställningar.
 • Äldre anställdas rätt att tillgodoräkna sig extra anställningstid har tagits bort.

På gång:

 • Inga fler ändringar i las planeras, enligt regeringen.

ÖVRIGT – Detta har hänt:

 • Arbetslivsinstitutet har lagts ned.
 • Anslagen till Arbetsmiljöverket har minskat med 52 miljoner i år, enligt myndigheten. Under perioden 2007 till 2009 ska anslagen minska med 30 procent.

På gång:

 • Vårdnadsbidrag på upp till 3.000 kronor i månaden för den som stannar hemma med barn kan införas av kommunerna från och med den 1 juli 2008, enligt regeringens förslag.
 • Familjer som delar på föräldraledigheten ska kunna få jämställdhetsbonus på upp till 3.000 kronor i månaden från och med den 1 juli, enligt regeringens förslag.