Pensionärernas pengar i AP-fonderna har hittills klarat oron på världens finansmarknader bra. De direkta förlusterna på krisen, som började på den amerikanska bolånemarknaden, är små.

Sjunde AP-fondens placeringar i ett par så kallade hedgefonder, sådana som kan investera i flera olika sorters värdepapper och ibland tar höga risker, har förlorat 30 miljoner kronor i värde. Första AP-fondens aktier i det amerikanska bolåneföretaget Country Wide har backat knappt 20 miljoner kronor.

Men sett till AP-fondernas samlade tillgångar på närmare 1.000 miljarder kronor är det knappt märkbara belopp, det handlar om tusendels procent. Överlag har AP-fonderna varit försiktiga med de ”exotiska” värdepapper som stått i centrum för bolånekrisen. De flesta har undvikit hedgefonder. Inte heller AMF Pension äger några hedgefonder eller obligationer med höga kreditrisker.

Ingen given förlust
Sjunde AP-fonden utgör ett undantag. Fonden har placerat 2 procent av sitt kapital i hedgefonder.

– Men det är inte säkert att vi förlorar på det i slutänden, säger vd Peter Norman. Vi vet hur stora förluster vi har gjort, men vi har också fonder som tjänar på krisen. Om det totalt sett blir plus eller minus vet vi först i efterhand.

Åtstramningen på kreditmarknaden och högre avkastningskrav väntas leda till att högbelånade riskkapitalbolag (private equity) blir en sämre placering framöver. Sjunde AP-fonden och Tredje AP-fonden är de som satsat mest på private equity, cirka 5 procent av de totala tillgångarna vardera. Kortsiktigt påverkas våra pensionspengar mest av den allmänna börsnedgången. Jämfört med toppen i mitten av juli har börsvärdet minskat med cirka 10 procent, ett tapp på ungefär 6 miljarder kronor.

Kris blir möjlighet
Men sådana kortsiktiga upp- och nedgångar är vardagsmat för pensionsfondernas förvaltare. Deras placeringshorisont sträcker sig decennier fram i tiden. En del ser också finanskrisen som en möjlighet:

– När hedgefonder tvingas sälja attraktiva tillgångar skapas möjligheter, särskilt för placerare som i likhet med oss inte har likviditetsproblem, säger Carl Rosén på Andra AP-fonden.

FAKTA: Fonderna en buffert

  • AP-fonderna är en buffert i pensionssystemet. De har riksdagens uppdrag att långsiktigt maximera avkastningen.
  • De senaste åren har fonderna gjort stora överskott, tack vare börsuppgången.
  • Regeringen utser styrelseledamöterna.

Peeter-Jaan Kask
Skriv ett e-postbrev till redaktionen