I många yrken är det omöjligt att äta regelbundet i lugn och ro. För chaufförer, vårdpersonal och byggnadsarbetare är detta ett hot mot säkerheten.

För andra grupper är maten under arbetsdagen inte lika avgörande – men matpauserna är viktiga för alla, betonar Livsmedelsverket i rapporten Bra mat på jobbet, som har lämnats till regeringen. Rätt mat ger ork, och måltiderna spelar stor roll för trivsel, samarbete och kreativitet på jobbet.

Riktigt hur svenskarna äter under arbetsdagen vet ingen. Frågan har inte prioriterats av forskningen, och inte heller av fack och arbetsgivare.

Livsmedelsverket konstaterar däremot att måltiderna ser väldigt olika ut på olika arbetsplatser. Liksom behovet av mat.

– Få yrken är fysiskt krävande numera, säger Ulf Boman, som har skrivit rapporten. Men på vissa arbetsplatser, framför allt inom industrin, lever gamla uppfattningar om att ”vi måste äta mycket” kvar.

Präglat av branschen
Resultatet kan bli övervikt, och därmed ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Övervikt finns inom alla yrken, men är vanligare inom vissa branscher. Vilka dessa är säger inte rapporten, men på en direkt fråga nämner Ulf Boman vård och omsorg.
Några yrkesgrupper behöver å andra sidan äta rejält: skogsplantörer, skogsröjare och byggnadsarbetare. Ett nytt, extremt yrke i det här avseendet är cykelbuden i storstäderna. De ska absolut inte hoppa över måltider, och välbalanserade mellanmål är viktiga.

Rapporten, som har gjorts på förra regeringens uppdrag, är utformad som en handledning för bra mat på jobbet. Den ger konkreta råd till dem som har störst ansvar, i tur och ordning företagsledningar, personalansvariga, företagshälsovård, fackliga organisationer, friskvårdsombud och enskilda anställda.

För fackets del kan det till exempel handla om att förhandla om fri frukt och matsubventioner, bättre miljö i lunchrummet och tid för pauser. Till enskilda anställda ger rapporten råd om vad som är bra och dålig mat, och tips på hälsosamma matlådor.

"Känsliga frågor"
Att förändra matkulturen på jobbet är en delikat uppgift. Under rubriken ”känsliga frågor” tar rapporten bland annat upp mattraditioner, inklusive det svenska fikat med bullar och kakor (trevligt men knappast nyttigt).

Några faktorer är grundläggande för bra mat på arbetsplatsen, anser Livsmedelsverket. Tillräckligt med tid för att äta och koppla av, en avgränsad plats där man kan sitta i lugn och ro, och tillgång till god och nyttig mat. Men också möjlighet att anpassa pauserna till speciella arbetstider – och att kunskap om vad som är bra mat.

FAKTA:
Matrast är en längre paus, normalt på obetald tid, då du får lämna jobbet. Måltidsuppehåll är kortare och på betald arbetstid. Enligt lagen får uppehållet bara användas när det är nödvändigt på grund av arbetsförhållanden, sjukdomsfall eller annat.

Läs också: Livsmedelsverkets rapport "Bra mat på jobbet"