Efter drygt ett år med Romano Prodis vänster/center-regering är besvikelsen stor bland dem som förra året röstade fram koalitionen. Enligt en opinionsundersökning bland de privatanställda, gjord av Il Sole 24 Ore, en av Italiens största dagstidningar, skulle bara en tredjedel av dem rösta på Prodi i dag – jämfört med nära hälften i mars förra året.

Till och med på ställen där vänstern traditionellt är mycket stark, som i centrala Italien, sjunker stödet för regeringen kraftigt. 59 procent röstade förra året på Prodi-koalitionen, medan bara 42 procent skulle göra om det i dag. Det är inte regeringens ekonomiska politik som är den främsta orsaken till missnöjet, även om de stora besparingarna och skatteökningarna säkerligen spelat in.

De intervjuade tror nämligen inte att regeringens ekonomiska politik har något större inflytande på Italiens ekonomiska situation: Två tredjedelar tror att det kommer att gå bättre för landet nästa år, men bara en tredjedel tror att det kommer att bero på regeringen.

Inte gjort tillräckligt
Undersökningen visar att det finns ett utbrett missnöje med hur politiken ser ut i Italien, och att ingen av de nuvarande ledarna anses vara idealisk för att leda landet. En majoritet anser att Prodi-regeringens största brist är att den inte gjort tillräckligt av det den lovat innan valet. Väljarna anser att regeringen svikit på många områden.

Vänsterväljarna är dessutom djupt missnöjda med regeringens invandrarpolitik, som de tycker är alldeles för generös, och dess kriminalpolitik som anses för slapphänt. Drygt två tredjedelar av de intervjuade är kritiska och det är ingen större skillnad mellan dem som röstat på Prodi och Berlusconi.

Redo att rösta
Någon nyhet för regeringspartierna lär resultatet inte vara, trots att de flesta av dem försöker låtsas om att missnöjet är betydligt lägre än det som kommer fram i massmedierna.

Bara kommunistpartiet Rifondazione Comunista ser allvarligt på problemet och tänker ha en omröstning bland sina medlemmar ute i landet för att bestämma om det ska sitta kvar i regeringen.

Kristina Wallin
Skriv ett e-postbrev till redaktionen