/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/a_bredberg_1_0709.jpg
Foto: Scanpix.

Både IF Metall och arbetsgivarna i Industri- och kemigruppen mörkade innehållet i tvätteriarbetarnas avtal. Parterna hävdade gemensamt att avtalets värde var 10,2 procent när det egentligen handlar om 14,2 procent. Tvättarna får helt enkelt större lönehöjningar än de trodde.

2.100 personer arbetar på tvätteriavtalet. De blev i början av året en del av LO-förbundens diskussion om avtalsplattform. IF Metall hänvisade till dem för att välja bort jämställdhetspotten.

Tvätteriarbetarna användes även som argument när IF Metall var tveksamt till att förbinda sig att gå ut i konflikt till stöd för andra LO-förbunds kamp för kraven i avtalsplattformen. Förbundet tyckte att det vore fel om en låglönegrupp, som tvättarna, skulle gå ut i konflikt för grupper med högre lön.

Arbetsgivarna i Industri- och kemigruppen förklarade på försommaren i ett pressmeddelande att det just undertecknade tvätteriavtalet följer övriga avtal inom industrin och ger 10,2 procent.

Anpassa sig till normen
10,2 procent under tre år är den ram som fastställdes i teknik­avtalet. En viktig del av industriavtalets idé är att teknikavtalet utgör norm för alla andra avtal, och därför finns det en strävan att alla andra avtal ska anpassa sig till normen.

IF Metalls pressekreterare Odd Guteland tror inte att någon i fackets ledning vill redogöra för de exakta turerna bakom avtalet.
Men han hävdar att det inte handlar om någon mörkläggning och pekar på fackets pressmeddelande från försommaren. Där står visserligen att avtalet ger löne­ökningar på 10,2 procent, men Odd Guteland säger att både avtalspensionen och de extra satsningarna på lokala lönesystem finns beskrivna – dock helt utan att värdet av dem anges.

LO:s avtalssekreterare Erland Olauson tycker dock inte att det är något problem att tvätteriarbetarna får ett högre påslag än industrinormen. Egentligen är det så LO vill ha det – att avtalsområden med en stor andel lågavlönade kvinnor ska få större procentuella löneökningar än industrin.

Kan inte förklara
Kenneth Strandh, ansvarig hos IF Metall för tvätteriavtalet, kan inte förklara varför IF Metall valt att presentera avtalet som värt 10,2 procent när värdet är 14,2 procent. Han konstaterar att den genomsnittliga löneökningen för tvätteriarbetare under treårsperioden blir 2.460 kronor. 10,2 procent motsvarar 1.890 kronor.

– Det handlar väl om att stryka Svenskt Näringsliv medhårs. Arbets­givarna har intresse av att låtsas att avtalet ligger inom industrinormen, men det är helt fel av IF Metall att sprida felaktig information, säger Arne Bredberg, klubbordförande på Berendsens tvätt i Angered och med i förhandlingsdelegationen för tvätteri­avtalet.

Trots att tvätteriavtalet ger en av de högsta procentuella ökningarna tror Arne Bredberg inte att det till slut blir någon verklig låglönesatsning. Han har ringt runt till andra tvätterier. Ingen får något utöver det centrala avtalet.

Han pekar på att IF Metall tror att löneglidningen på andra avtal kommer att vara runt en procent om året, vilket betyder att de andra till slut får i stort sett lika stora procentuella ökningar som tvätteriarbetarna.