SCB rapporterar ännu en gång om högsta sysselsättningen sedan byrån började räkna. Noteringen i augusti är 81,5 procent av befolkningen i de åldrar som förväntas jobba.

På ett år ökade antalet sysselsatta med 131.000 mellan augusti förra året och augusti i år. Framför allt ökade sysselsättningen bland män. På ett år ökade antalet sysselsatta män med 77.000. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 54.000.

229.000 personer, 115.000 kvinnor och 114.000 män, var arbetslösa i augusti – 41.000 färre än samma månad förra året. Antalet arbetslösa kvinnor minskade med 21.000 och antalet arbetslösa män minskade med 16.000.

Andelen arbetslösa var 4,8 procent jämfört med 5,7 procent i augusti 2006.

Antalet arbetslösa ungdomar mellan 16 och 24 år minskade med 14.000 eller 3,3 procent till 77.000 mellan augusti 2006 och augusti 2007. Andelen sysselsatta ökade med 1,6 procent bland ungdomar, mer än i befolkningen i övrigt.

De fasta jobben ökar mest. På ett år ökade antalet fast anställda med 97.000. Antalet tillfälligt anställda ökade med 32.000. Tidigare ökade de tillfälliga anställningarna mer än de fasta, men under de senaste månaderna har bilden förändrats.