Vilka regler gäller egentligen vid uppsägning? Hur är det med arbetstidslagen? Fackligt förtroendevalda ställs ständigt inför juridiska frågor, och det kan vara svårt hitta svaren.

Det finns en djungel av handböcker och dyra databaser från olika förlag, men det saknas samlad kunskap och fackliga perspektiv. Det kan det snart bli ändring på. LO ligger i startblocken för att skapa en gemensam arbetsrättslig databas för medlemsförbunden.

– Tanken är att alla lagar och domar från Arbetsdomstolen ska finnas samlade med tolkningar och kommentarer. Vi vill också utveckla databasen så att förbunden kan lägga in egna kommentarer och tolkningar av sina kollektivavtal, säger Johan Ingelskog, ombudsman på LO. 

Tre miljoner
Planerna på en facklig databas för arbetsrätt har funnits i flera år, men nu är de på väg att bli verklighet. LO har gjort en förstudie och ett förslag. Förbunden och LO ska bilda ett gemensamt bolag som ska driva databasen.  Sammanlagt behövs tre miljoner till startkapital som förbunden ska bidra till efter medlemsantal. Senast den sista september ska förbunden meddela om de vill vara med, och därefter kan bolaget starta.

– Inom ett halvår borde vi kunna vara klara med den första modulen i databasen, men det kommer att ta ett antal år innan databasen är fullt utbyggd, säger Johan Ingelskog.

Växer på bredden
Han berättar att arbetet är tänkt att börja med en lag, som görs helt färdig och tillgänglig i databasen innan nästa påbörjas. På så sätt kommer informationen att kunna användas från början. Databasen breddas efter hand så den omfattar allt fler regler.

Vilka som ska ha tillgång till databasen avgör bolagets styrelse, men Johan Ingelskog säger att den kan vara användbar för så väl förbundsstyrelser som lokala klubbar och andra med intresse för arbetsrättsliga frågor.

– Målet är att det ska bli den bästa arbetsrättsliga databasen i Sverige.