Reglerna för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst stramas upp. Fasta tidgränser för prövning av arbetsförmågan införs i en rehabiliteringskedja. Förlängd sjukpenning med en ersättningsnivå på 75 procent av den tidigare inkomsten införs. Statsminister Fredrik Reinfeldt och socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson presenterar i dag "den största sjukförsäkringsreformen sedan 1992" i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Regeringen motiverar reformpaketet med att det ska förbättra möjligheten för människor som befinner sig i "utanförskap" att ta sig in på arbetsmarknaden. Det innebär bland annat att den sjukskrivna senast efter tre månader ska få arbetsförmågan prövad mot möjliga andra arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren, och att arbetsförmågan senast efter sex månader ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Tomas Eneroth (s), vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, säger till TT att de nya reglerna betyder att man kraftigt försämrar anställningstryggheten för svårt sjuka.

LO:s vice ordförande Erland Olausson hävdar i ett pressmeddelande att rehabiliteringskedjan i praktiken innebär att lagen om anställningsskydd sätts ur spel och att arbetsgivare kan säga upp anställda efter sex månaders sjukskrivning.

– Att rehabilitera sig med sikte på annat jobb, som inte finns hos arbetsgivaren, kan vara saklig grund för uppsägning enligt LAS.

Tungt misslyckande
Det samma gäller om den sjukskrivna arbetstagaren försöker men inte klarar att återgå i arbete, vilket man blir hänvisad till att göra om sjukpenningen dras in, exempelvis på grund av att rehabilitering till annat arbete av olika skäl inte lyckas, säger Erland Olausson i pressmeddelandet.

Erland Olausson hävdar också att det saknas drivkrafter och sanktionsmöjligheter för att förmå arbetsgivarna att ta sitt ansvar för sina anställdas rehabilitering.

Historisk inkomst
Från årsskiftet ska beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten multipliceras med 0,97 vid beräkning av förmåner, vilket enligt regeringen bättre ska motsvara den historiska inkomsten under året.

Ersättningsnivån vid förlängd sjukpenning under högst 18 månader blir enligt förslaget 75 procent av de tidigare inkomsten, att jämföra med 80 procent under det första årets sjukskrivning. Reinfeldt och Husmark Persson skriver att man med dagens system efter tolv månader prövas för sjuk- och aktivitetsersättning och att den ersättningen bara är 64 procent av den tidigare inkomsten.

Läs debattartikeln "Tuffare sjukpenningregler i vårt stora reformpaket" från 13/9, 2007