Även om svenska LO förlorar medlemmar, har organisationen nästan lika många anslutna, som de franska löntagarorganisationerna tillsammans. 1,9 miljoner invånare är med i facket, vilket motsvarar drygt 7 procent av löntagarna.

Det säger de två forskarna som hävdar att facken kraftigt överdriver sina medlemssiffror. CFDT uppger till exempel 800. 000 anslutna. I själva verket är de inte fler än 450.000.

Det gör att CFDT inte alls är Frankrikes största löntagarorganisation, utan CGT som har 525.000 medlemmar, även om förbundet själv uppger 710.000. Värst är FO, som pumpar upp de verkliga siffrorna till mer än det dubbla. Studien har finansierats av Arbetsmarknadsdepartementet.

– Inget tvingar förbunden att offentliggöra sina medlemssiffror. Att de överdriver är en fråga om prestige, säger forskaren Dominique Andolfatto.

Han berättar att den fackliga förblödningen, som startade i slutet av 70-talet har avstannat och flera förbund har börjat växa igen, men inte i den utsträckning som uppges.

– Det tar mycket tid att värva nya medlemmar. Många föredrar i stället att sitta i förhandlingar och möten. Finansiellt är man inte heller särskilt beroende av medlemsavgifterna, säger han.

Fackförbunden kritiserar rapporten.

– Studien är oseriös, säger till exempel CFDT:s ledare François Chérèque.

Anna Trenning-Himmelsbach
Skriv ett e-postbrev till redaktionen