/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/opin2807.png

Misstron är störst mot centerpartiet bland de fackligt aktiva i LO-opinion.

– Centern har gått om moderaterna som det mest fackföreningsfientliga partiet, anser Sonny Olofsson, Tingsryd, livsmedelsarbetare och klubbordförande.

Han gör sig till tolk för en utbredd uppfattning i LO-opinion. Misstron gäller centern på riksplanet i allmänhet och Maud Olofsson i synnerhet. Flera lägger till att centern ”fortfarande har en del vettiga människor lokalt”.

Av de fyra allianspartierna är det folkpartiet som flest känner förtroende för – 29 procent.

Så många som 25 procent vill inte peka ut något parti utan svarar helt sonika att de inte känner förtroende för något parti.

Och 9 procent svarar att de har minst förtroende för alla fyra allianspartierna.