För nio år sedan fängslades fem kubanska medborgare i Miami, anklagade för förberedelser till spioneri mot USA. I den följande rättegången som dominerades av exilkubanska grupper, hotades både vittnen, advokater, och domare. Efter en skandalrättegång dömdes de fem till sammanlagt fyra livstidsstraff plus 77 år. De fem avtjänar sina straff utspridda på fängelser i fem delstater, för att all kontakt fångarna emellan skulle försvåras.

Bakgrunden till hela historien var Kubas ständiga problem med terroristangrepp planerade och utförda av grupper som opererade från Miami. De fem infiltrerade några av dessa grupper och kunde därmed omintetgöra flera sabotageaktioner. Då de i sitt uppdrag även fick nys om  planer på aktioner och direkt kriminell verksamhet utövad även i Miami, inbjöd kubanska myndigheter FBI till en konferens i Havanna 1998.

FBI tackade för informationen, for hem, och med hjälp av denna information kunde man så spåra upp och fängsla kubanerna. Terroristgrupperna lämnades förstås utan åtgärd, deras aktioner mot Kuba var ju statsunderstödda.
Rättegången i Miami gav upphov till omfattande internationell uppmärksamhet och fördömanden, vilket medförde att appellationsdomstolen i Atlanta så småningom tvingades ta upp rättegången till prövning.

På annan plats
Domstolen frikände i augusti 2005 de åtalade på alla punkter, krävde att de åtalade skulle släppas i väntan på ny rättegång på annan plats än Miami. En öppen rättegång med tillträde för allmänhet, press, samt oberoende internationella observatörer.
Redan i maj 2005 hade FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden uppmanat USA:s regering att se till att de fem skulle få en rättvis rättegång.

USA:s regering avfärdade FN-juristernas yrkande och appellationsdomstolens dom, och begärde att domstolen skulle ompröva sitt beslut. Rättegången omprövades ännu en gång, men denna gång med tolv domare mot tidigare tre. I augusti 2006 kom man så fram till att rättegången i Miami var juridiskt korrekt. En minoritet av domarna inlämnade en 53-sidig reservation av domstolens beslut.

Obunden organisation
Den federala regeringens exempellösa inblandning och påtryckningar i rättsprocessen torde endast öka intresset och opinionen för de fem. Men i Sverige råder fortfarande ”största möjliga tystnad”. Media, politiker, NGO:s (Non-governmental organization – en organisation som inte är knuten till någon regering eller statsmakt) har hittills inte uppmärksammat skandalrättegången och de extremt hårda domarna. Som exempel undertecknade redan 2004 112 brittiska parlamentsledamöter ett upprop som krävde ny rättegång och att fångarna omedelbart skulle friges.

Sveriges servila följsamhet mot USA:s politik och intressen bekräftas till fullo av våra medias ensidiga demonisering av Kuba.

Läs mer på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida

Läs mer på National Committee to Free the Cuban Five (Obs! Endast på engelska)

Torsten Skalin
Svensk-Kubanska Föreningen, Sundsvall