Pappers varslar om strejk vid Skärblacka bruk utanför Norrköping. Den 25 september kan pappersbruket med 700 anställda stanna.

Varslet, som överlämnas till arbetsgivaren och medlingsinstitutet i eftermiddag, riktas i första hand mot B&B Tools AB. Företaget tog i våras över en del av förrådet vid pappersbruket, som har hand om arbetskläder och allehanda förbrukningsmaterial.

B&B Tools har inte velat teckna kollektivavta med Pappers för de anställda vid förrådet, som följde med när B&B Tools tog över verksamheten. B&B Tools, som har butiker på en rad platser i landet, vill i stället tillämpa Handels avtal.

– Det kan vi aldrig acceptera, säger Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg. Vi måste hålla på industriförbundsprincipen, och den säger att att vårt avtal ska gälla inne på pappersindustrierna.

Ett antal undantag
Industriförbundsprincipen är etablerad inom pappersindustrin. De enda undantagen görs när städning, personalrestaurang eller portvakt sköts av en utomstående entreprenör: Då accepterar Pappers att Fastighets, Hotell- och Restaurangs respektive Transports avtal tillämpas.

– Men ett förråd inne på bruket är en annan femma, fastslår Jan-Henrik Sandberg.

– Pappers medlemmar har relativt bra löner jämfört med många andra inom LO-kollektivet. Därför är det frestande för arbetsgivaren att försöka sänka lönerna genom att lägga ut verksamheter på andra företag.

Det tänker alltså Pappers sätta stopp för. Den 24 september läggs allt arbete vid förrådet på Skärblacka bruk ner – och från klockan 06.00 den 25 september varslar Pappers om sympatistrejk vid hela bruket. Därmed riskerar brukets ägare, Billerud, mycket stora förluster.

För lätt?
Både Svenskt Näringsliv och borgerliga politiker anser att det är för lätt att ta till stridsåtgärder. Kan strejk vid pappersbruket för ett par anställdas skull, varav bara en är medlem i Pappers, ge dem vatten på sin kvarn?

– Det är fel att påstå att det bara gäller en medlem, svarar Jan-Henrik Sandberg. Det handlar om alla våra medlemmar i landet, ja om en viktig princip för alla anställda.

Pontus Georgsson, ordförande i Pappers avdelning 54 i Skärblacka, känner att facket har stöd bland arbetarna i Skärblacka för konflikten.

– Vi har talat med så många vi kunnat de senaste dagarna, kanske ett hundra av de 430 medlemmar som arbetar vid bruket. Bara en person har inte tyckt att det är bra att gå i strejk för vårt avtal.

Visste inget
När LO-Tidningen får tag på Per Lindberg har han ännu inte nåtts av Pappers varsel.

-Det är B&B Tools som förhandlar om villkoren för de anställda vid förrådet. Den förhandlingen har vi inte med att göra, fortsätter Per Lindberg.

Billerud lät B&B Tools ta över förrådet vid Skärblacka bruk för att sänka kostnaderna, förklarar Per Lindberg.

– Det blir billigare, absolut. Men det handlade inte om att sänka löner, utan om att B&B Tools kan köpa in verkktyg och annat billigare därför att de har stora volymer.

Det blir alltså inte billigare på grund av lägre personalkostnader?

– Nej, det är inte syftet, svarar Per Lindberg, som har ännu inte läst Pappers varsel och därför avböjer att kommentera det i detalj.

LO-Tidningen har förgäves sökt B&B Tools vd Jan Lundmark för en kommentar.