/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/john_swedenmark_0709.jpg

Från och med sommaren 2007 är John Swedenmark ordinarie kulturredaktör på LO-Tidningen efter att ha vikarierat från och till under de senaste åren.

Han arbetade dessförinnan som språkforskare, översättare och litteraturkritiker. I november utkommer essäsamlingen "Kritikmaskinen och andra texter" på Ruin förlag.

John Swedenmark är medlem i redaktionen för tidskriften Divan och sekreterare i Gunnar Ekelöfsällskapet. Han är dessutom en av landets främsta översättare från isländska.

Läs mer om Divan på tidskriftens hemsida
Läs mer om Gunnar Ekelöfsällskapet på deras hemsida

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören