Snacka om dubbla budskap! Nu vill folkpartiet att det ska införas ett förbud mot åldersdiskriminering, samtidigt som de har medverkat till den värsta diskriminering som skett i modern tid gentemot äldre.

Eftersom pensionen är uppskjuten lön så borde också pensionärerna få del av kakan när skatterna sänks, men de ska tillsammans med arbetslösa och sjuka vara med och finansiera skattesänkningarna till de redan besuttna!

Detta beskriver väl det borttynande folkpartiets insikt när de med ett i deras tycke populistiskt budskap endast motsäger sig själva.

Kjelle Lundgren