Tryckeriföretaget Backemarks i Älmhult bröt inte mot reglerna då företaget först sparkade personal och sedan hyrde in några av de tidigare anställda genom ett bemanningsföretag. I dag, onsdag, förlorade Grafiska fackförbundet fallet i Arbetsdomstolen.

Det var i juni 2005 som 13 anställda vid Backemarks blev uppsagda på grund av arbetsbrist. De lämnade sina jobb i slutet av december. Redan i mitten av januari året efter behövde tryckeriet mer personal och hyrde därför in tre av sina tidigare anställda via ett bemanningsföretag.

Företaget valde
Facket ansåg att det var ett sätt att kringgå reglerna om återanställning som finns i anställningsskyddslagen. Två av de inhyrda hade nämligen för kort anställningstid för att ha rätt till återanställning, om företaget i stället valt att visstidsanställa personal.

Facket hävdade också att tryckeriet hade gett bemanningsföretaget order om vilka av de uppsagda som skulle anställas för uppdraget, och på så sätt medvetet brutit mot återanställningsrätten, vilket företaget förnekar.

Inget förbud
Arbetsdomstolen valde att gå på arbetsgivarens linje. I domen konstateras att det inte finns något generellt förbud mot att företag hyr in personal trots att tidigare anställda har återanställningsrätt. Företag har också rätt att hyra in vilka personer de vill, om det inte sker i syfte att kringgå reglerna, konstaterar Arbetsdomstolen.