Antalet lediga jobb slår nya rekord. Detta enligt de senaste siffrorna från Ams, som publicerades i dag, tisdag.

Arbetsmarknaden går allra bäst i Stockholms län. Där skapas flest nya jobb – även om man sätter antalet nya jobb i relation till befolkningen. De flesta nya arbetstillfällena är fasta jobb, enligt Ams.

Transporter, handel, hotell- och restaurang samt konsultbranschen är de områden där uppgången är starkast.

Antalet arbetslösa minskade med 54.000 från 223.000 i augusti 2006 till 169.000 i augusti i år. På ett år minskade arbetslösheten därmed från 4,6 till 3,4 procent i augusti.

Antalet som deltog i åtgärder nästan halverades på ett år. 50.000 deltog i det som kallas för program med aktivitetsstöd i augusti i år – 44.000 färre än i augusti förra året. Det motsvarar 1,0 procent av arbetskraften.