En högkonjunktur är bra för hjärtat. Ny forskning visar att sänkt arbetslöshet leder till lägre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar.

Forskaren Mikael Svensson, vid universitetet i Örebro, har undersökt sambandet mellan den ekonomiska utvecklingen och dödligheten. Han har tittat på hur dödsfallsstatistiken i de svenska länen följer med arbetslöshetsutvecklingen under 1976 till 2005.
Den allmänna dödligheten verkar inte hänga samman med om fler får jobb i regionen.

– Sverige skiljer sig från länder som Spanien, Tyskland och USA. Liknande undersökningar där har visat på ökad dödlighet under högkonjunkturer, säger Mikael Svensson.

Konjunkturen påverkar dödsorsaker

Hans rapport visar däremot att olika enskilda dödsorsaker påverkas av konjunkturen.

Dödsfallen till följd av hjärtbesvär minskar när fler får jobb. En sänkning av arbetslösheten med en procentenhet leder till minskad hjärt- och kärldödlighet med en procent. Eftersom detta är den vanligaste dödsorsaken får konjunkturen en betydande effekt på det allmänna dödstalet.

Dödsfallen orsakade av olyckor utvecklas åt andra hållet. När konjunkturen tar fart och arbetslösheten minskar sker påtagligt fler olycksfall. Vissa dödsolyckor – de som inte orsakas av fall- eller trafikolyckor, men som däremot inträffar på arbetsplatser – tar ett påtagligt skutt uppåt. Om arbetslösheten i länet sjunker med en procentenhet stiger denna typ av dödsolyckor med närmare 14 procent.

Lågkonjunktur skapar psykosocial stress

I rapporten lyfter Mikael Svensson fram stress- och livsstilsfaktorer som tänkbara förklaringar till arbetslöshetens inverkan på dödligheten. Han kan dock inte visa entydigt att stressen påverkar åt det ena eller andra hållet:

En lågkonjunktur med stigande arbetslöshet kan leda till svår psykosocial stress hos dem som förlorar jobbet. Samtidigt som den leder till lägre takt i produktionen och mindre stress för dem som är kvar.

Anders Eld