Avtalsförhandlingarna för Sveriges läkare är åter i gång men än är det långt till målet.
– Vi står väldigt långt ifrån varandra, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet.

Nu har parterna återupptagit förhandlingarna, men från fackets sida låter man inte hoppfull. Huvudfrågan, läkarens lagstadgade rätt om elva timmars sammanhängande dygnsvila, är långt ifrån löst. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill i det centrala avtalet undanta läkarna från arbetstidslagen, vilket Läkarförbundet inte kan acceptera.

– Det är något man ska förhandla om lokalt där de har kännedom om den specifika verksamheten, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Hon ser lokala avtal som ett sätt att kringgå sega centrala förhandlingar.

"Kunde vara bättre"
– Vi kan på så sätt utnyttja de goda relationer som finns mellan parterna på lokal nivå, säger hon samtidigt som hon antyder att relationerna på central nivå hade kunnat vara bättre.

Fyra landsting är redan klara. Jämtland, Västernorrland, Kalmar och Jönköping har alla slutit egna avtal med SKL lokalt, och fler är på väg.

– I Dalarna är det bara underskriften som saknas, berättar Eva Nilsson Bågenholm och enligt henne gillar inte SKL de lokala avtalen.

Lokala avtal okej
– Det är ett kompakt motstånd. De är irriterande, minst sagt, säger hon.

SKL vill inte kommentera pågående förhandlingar. Förhandlingschefen Staffan Löwenborg säger dock att allt går bra och att de inte alls har något emot lokala avtal.

Parterna har inte bråttom då läkarnas lön för 2007 redan är reglerad i det förra avtalet.