/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/strejkratt.jpg

Partistyrelsens mjuka linje mötte hårt motstånd på folkpartiets landsmöte. Partiet sällar sig nu till centern och kristdemokraterna i kraven på förändringar av arbetsrätten.

När folkpartiets landsmöte avslutades i går, söndag, föregicks det av hårda och djupa diskussioner. Flera motioner behandlades som alla ville försämra arbetsrätten och inskränka fackförbundens strejkrätt.

Retoriken gick att känna igen från centerns riksstämma veckan innan.

Nej till mobbning, ja till proportionalitetskrav, löd en av texterna, författad av riksdagsmannen Carl B Hamilton.

Vid förra landsmötet, år 2005, röstade folkpartiet för både proportionalitetskrav inom strejkrätten och utökade undantagsregler inom arbetsrätten.

Inga förändringar än
I år förordade partistyrelsen en mjukare linje. Partisekreteraren Erik Ullenhag hänvisade till regeringens beslut, att inte genomföra några förändringar på området under nuvarande mandatperiod.

Han fick också gehör för detta, men segern var inte solklar, då Hamilton och de andra fick med sig några av sina krav.

Folkpartiet ska nu verka för att småföretagarnas tvåpersonundantag från lasreglerna utvidgas till att gälla alla arbetsgivare.

Partiet föreslår också att proportionalitet ska införas inom strejkrätten, och att en utredning om det ska tillsättas.

Nöjd statsminister
Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund sade efteråt till TT att hans parti stödjer kravet på utvidgade undantagsregler inom arbetsrätten.

Därmed är har tre av fyra regeringspartier sagt sig vara emot alliansens uttalade linje med bibehållen arbetsrätt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) var trots det nöjd med folkpartimötets beslut.

– Jag välkomnar att de fattade beslutet att påpeka att mycket av det vi gör skapar jobb och att vi inte har gått till val på stora förändringar av den svenska arbetsrätten, sade han till TT.

Lars Tegermark
08-796 27 35
Skicka ett e-brev till reportern