A-kassan, arbetsförmedlingar, skattesystemet, småföretagarna — allt ska socialdemokraterna ompröva. Alla valanalyser visar att jobben var en fråga som ledde fram till förra årets borgerliga valseger.

TT har studerat ett dokument från arbetsgruppen för framtidens s-märkta jobbpolitik. Om några veckor skickas ett diskussionsunderlag till partiets medlemmar i landet.

– Det är viktigt att vända upp och ner på varje sten och vara fri från de medel, metoder och myndigheter vi använt tidigare, säger Luciano Astudillo till TT.

Det är han som, tillsammans med Thomas Östros, ansvarar för att ta fram den jobbpolitik som socialdemokraterna ska gå till val på 2010.

Luciano Astudillo räknar med en hård intern debatt om det avsnitt i diskussionsunderlaget som handlar om en starkare arbetslinje. Där skissas nya s-tankar kring a-kassan och att tydligare krav ska ställas på den som får ersättning.

Dokumentet inleds, enligt TT, med frågor om småföretagande och tjänstesektorn. Två områden som inte har haft någon framträdande plats i s-politiken. Även skatter ska diskuteras fritt under rådslaget om jobben.

Hösten 2009 har socialdemokraterna sin kongress som ska forma politiken kring, bland annat, jobben inför valet två år senare.