Skillnaden i lön mellan arbetare och tjänstemän ökar. De som tjänar minst får också de lägsta lönepåslagen.

Sedan 1998 har lönen för städare och vårdpersonal totalt ökat med mellan 4.700 och 4.900 kronor i månaden. Samtidigt fick ingenjörer och tekniker närmare 9.000 kronor mer i månaden och en civilingenjör 9.400 mer.

LO-Tidningen har gjort en egen bearbetning av den lönestatistik som Medlingsinstitutet och Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade i veckan. Beräkningarna visar löneutvecklingen under en längre period, från och med 1998 till och med år 2006. Du kan klicka dig fram till hela listan på yrkesgrupper i botten av denna artikel – dels som en Excel-fil att skriva ut, dels som en illustration med staplar.

Minst till låglönaren
Statistiken visar att de med lägst inkomst också haft den sämsta löneutvecklingen och att löneskillnaderna tilltar.

I botten ligger köks- och restaurangbiträden, städare, vård- och omsorgspersonal som i genomsnitt fått årliga löneökningar på mellan knappt 500 och lite drygt 600 kronor i månaden – och det ger alltså den totala ökningen på en bit under 5.000 i månaden.

Som jämförelse har en grundskollärares månadslön under hela perioden ökat med sammanlagt 5.800 kronor, en journalists med drygt 8.700 och en mäklares med 10.800 kronor.

De verkliga vinnarna är som tidigare de verkställande direktörerna och verkscheferna som fått nära 20.000 kronor mer i månaden att röra sig med under perioden. Under hela perioden har de höjt sin månadslön med. Fyra, fem gånger mer än städaren och köksbiträdet alltså.

Sedan förra året, då LO-Tidningen publicerade liknande statistik, är förändringarna mellan de olika yrkesgrupperna små. Montörer och kassapersonal har jämfört med andra grupper haft en något bättre löneutveckling medan behandlingsassistenter, fritidsledare och kontorssekreterare backat något.

Löneutvecklingen inom den privata sektorn är något bättre än den offentliga. Men det gäller tjänstemännen. Privatanställda arbetare har tvärt om sämre löneutveckling än arbetare i stat och kommun.

Kvinnolöner
Enligt Medlingsinstitutets och SCB:s statistik för 2006 tjänade männen i genomsnitt 4 300 kronor mer i månaden än kvinnor.

Enligt dem har dock löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat med några decimaler de senaste tre åren. 2004 tjänade kvinnor på hela arbetsmarknaden 83,3 procent av männens löner mot 84,2 procent förra året.

För privatanställda arbetare är den förändringen ännu mindre: 88,3 år 2004 och 88,8 för 2006.

Ser tendens
– Att säga att ingenting har hänt är missvisande. För vi ser en viss tendens, sa Christina Eurén, statistikexpert på Medlingsinstitutet när siffrorna presenterades.

Mats Larsson, utredare på LO, håller med om att det finns en tendens till utjämning mellan mäns och kvinnors löner – men i mycket, mycket långsam takt.

– Förändringen förklaras till stor del med att fler kvinnor, framför allt på tjänstemannasidan, söker sig till tidigare mansdominerade yrken: jurister, ekonomer, chefer i offentlig förvaltning och läkare, en yrkeskår som snart har en majoritet kvinnor.

Arbetare släpar efter
Enligt Medlingsinstitutets och SCB:s statistik tjänade den genomsnittlige svensken 25.000 kronor i månaden. Den typiske arbetaren tjänade 20.500 och den typiske tjänstemannen 26.000 kronor i månaden.

Största löneskillnaderna återfinns föga överraskande inom den privata sektorn och de minsta i kommuner och landsting.

Löneligan toppas 2006 – som så många gånger förr – av den verkställande direktören som hade en snittlön på 63.100. På andra plats kom högre ämbetsmän och politiker med 59 900 i månaden.

Längst ner återfinns – som så många gånger förr – kaféföreståndare med 16.800 kronor i månaden tillsammans med köks- och restaurangbiträden med 16.900 samt hotell- och kontorsstädare med 17.500 kronor i månaden.

Ladda ner statistiken:
Ladda ner: hela listan på löneutvecklingen 1998-2006 (som Excel-fil)
Ladda ner: hela bilden av löneutvecklingen 1998-2006 för de lägst betalda (som pdf-fil)
Ladda ner: hela bilden av löneutvecklingen 1998-2006 för de högst betalda (som pdf-fil)
Bearbetningen av siffrorna har gjorts av LO-Tidningens ekonomireporter Martin Klepke.

Lennart Lundquist
08-796 25 36
Skicka ett e-brev till reportern