LITTERATURHISTORIA. ”Mina damer och herrar! Jag är en fräck person, och mitt högsta nöje är att iklädd min gula blus visa upp mig bland människor som ädelt skyddar sin anspråkslöshet och anständighet under korrekta bonjourer, frackar och kavajer.”

Så beskrev den ryske poeten och konstnären Vladimir Majakovskij sig själv 1914.

Från sin entré på kulturscenen 1912 till självmordet 1930 levde Majakovskij i en virvel av händelser. Han var den uppburne poeten, den tvångsmässige spelaren, skandalmakaren, älskaren, renlighetsfobikern som reste med ett utvikbart gummibadkar.

Och han var en av centralfigurerna i det ryska avantgardet, ett samlingsbegrepp för de litterära och konstnärliga rörelser som förkastade konstens autonomi och istället menade att den var ett slags ritning för att bygga om världen efter nya principer.

Majakovskij tillhörde de ryska futuristerna, som nästan alla kom från den fattiga landsbygden. De talade i egen sak när de brann för en samhällsförändring. De experimenterade med olika konstformer, tjusades av den nya tekniken och provocerade med sina upptåg och sitt språk.

Majakovskijs diktuppläsning i Kiev 1914 övervakades av generalguvernören, högste polischefen, åtta poliskommissarier, sexton biträdande kommissarier, tjugofem polisuppsyningsmän, sextio konstaplar i lokalen och femtio till häst utanför. Poeten själv var hänförd över detta ”krigstillstånd” som var ett bevis på diktens revolutionära kraft.

Världens första biografi
Märkligt nog har det inte funnits någon ocensurerad biografi över Majakovskij förrän i våras.

Då gav Bengt Jangfeldt, som lär vara världens främste kännare av Majakovskij och dennes generationskamrater, ut den omfattande och rikt illustrerade Med livet som insats – berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans krets.

Jangfeldts biografi har hög trovärdighet eftersom han aldrig gör misstaget att försöka reducera den till en Sanning med stort S. Istället redovisar han oklarheter, ställer frågor och lämnar öppningar.

De flesta recensenter har tagit fasta på porträttet av Majakovskijs familjeliv och det pikanta trepartsförhållandet med författarparet Lili och Osip Brik. Men bokens främsta behållning är Jangfeldts skildring av hur futuristerna, som ställt konsten i politikens tjänst, brottas med sitt ställningstagande när den förverkligade utopin blir allt mera skev.

De politiska spänningarna, oförutsägbarheten och den moraliska devalveringen under tiden efter revolutionen ekar i konflikter i konstnärsgruppen, i censur och självcensur.

Bok: Med livet som insats – berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans krets
Författare: Bengt Jangfeldt
Förlag: Wahlström & Widstrand

Julia Janiec

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören