Avtalet för flygteknikerna kan vara i hamn. Nattens förhandlingar ledde fram till ett förslag, som nu Transports förbundsstyrelse ska ta ställning till. Även Flygarbetsgivarna kommer att diskutera det i sin ledning.

Transports ordförande Per Winberg säger att avtalsförslaget är konfidentiellt.

– Jag kan dock säga att förslaget är sådant att det vore fel att inte låta förbundsstyrelsen titta på det för ett eventuellt godkännande, säger han.

Flygarbetsgivarnas avtalsansvarige Per Helgesson har en liknande inställning:

– Det finns förväntningar som vi inte kan leva upp till. Nu har vi kommit fram till något som kan accepteras. Det är betydligt bättre om parterna kommer överens själva utan varsel och inblandning av medlare.

Överläggningarna mellan facket och arbetsgivarna avslutades halv fyra på fredagsmorgonen. Det framförhandlade förslaget utvecklades ur ett förslag som arbetsgivarna presenterade på torsdagskvällen.

Flygteknikernas genomsnittslön ligger på drygt 30.000 kronor. För facket har de viktiga frågorna bland annat varit att få en rejäl höjning av lönetarifferna samt ordentliga lönepåslag.

Flygarbetsgivarnas ledning kommer att diskutera avtalsförslaget i dag, fredag.

Transports förbundsstyrelse kommer att ta ställning till förslaget den 18 september. Under tiden fram till dess kommer inga direkta förhandlingar att ske. Däremot tror Per Winberg att det kan bli aktuellt för parterna att ses för att finjustera en del av skrivningarna.