POLITIK. Boken är tyvärr ett med samtiden. För de scener som utspelades i Asien hade man ju gärna varit utan. Översvämningar och miljoner människor på flykt. Och tidigare, i Europa, temperaturer upp till 45 grader. Extremt väder, alltså.

Detta är en bild av framtiden, enligt Mark Lynas, vars ”populärvetenskapliga triller” Sex grader är en larmklocka med oräkneliga decibel. För de som orkar lyssna.

Att grad för grad försöka ta in vad som händer på jorden är inte lätt även för den vetgirige. Och redan efter två kapitel, och dito grader, undrar jag: Vem är boken till för?

Ändock är Sex grader ett imponerade journalistiskt arbete. Researchen är omfattande och han drivs av en äkta vilja.

Jag blir därför lite besviken när Lynas i sista kapitlet, ”Att välja vår framtid”, är så svepande.

Ok, han ställer upp en tabell som visar att 2015 måste de globala utsläppen av fossila växthusgaser kulminera. Annars riskerar två-gradersgränsen att passeras, och därmed tröskeln för ”kolcykelns återkopplingar”. Vilket betyder att en gräns överträds, från vilken naturens egna processer i klimatsystemet triggas igång och börjar förändras på egen hand med oanade konsekvenser.

Men jag hade hoppats att aktivisten Lynas inte skulle ge mig luddsmak i munnen när jag läst om hans ”alternativ”.

Bok: Sex grader – vår framtid på en varmare jord
Författare: Mark Lynas
Översättning: Stefan Lindgren
Förlag: Ordfront

Ingemar Nilsson
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören