Runt tusen personer skadas i truckolyckor på jobbet varje år. Arbetsmiljöverket ska inspektera arbetsplatser i hela landet för att minska olyckorna.

På bara några få dagar under månadsskiftet augusti/september anmäldes tolv truckolyckor till Arbetsmiljöverket. I nästan samtliga fall fick de inblandade föras till sjukhus för vård.

Enligt Arbetsmiljöverket sker de flesta truckolyckor i onödan. Många olyckor orsakas av att truckförarna har begränsad sikt och av det är trångt och rörigt på arbetsplatserna.

Enligt Carl Axel Sundström, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, måste truckförarna ha goda kunskaper om fordonet, hur det uppträder i olika situationer och riskerna som finns vid körning, på- och avlastning.

– En självklar säkerhetsåtgärd är att trucktrafiken, så långt som möjligt, hålls skild från gående, säger han i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket ska nu inspektera hur säkerheten vid truckarbete är, och granska om de strängare kunskapskrav som infördes för förarna vid halvårsskiftet efterlevs. Sammanlagt rör det sig om 2.000 riksomfattande inspektioner av varulager, magasin, åkerier, godsterminaler och partihandel.

Enligt Arbetsmiljöverket finns det runt 20.000 personer som har yrket truckförare samt 60.000 lagerarbetare. Verket uppskattar att det finns runt 100.000 truckar på svenska arbetsplatser.