98 procent av förstagångsväljarna struntar i att välja förvaltare för sin premiepension.

Det framgår av Sjunde AP-fondens redovisning för första halvåret 2007. Sjunde AP-fonden förvaltar den så kallade premiesparfonden, som tar hand om pensionspengarna för alla dem som inte gör ett aktivt val.

Även tidigare har en stor del av de ungdomar som kommer in på arbetsmarknaden avstått från att aktivt välja förvaltning för sin premiepension. Mellan 90 och 92 procent har brukat vara passiva. Men 98 procent är rekord, och Sjunde AP-fondens vd Peter Norman beskriver siffran som ”anmärkningsvärd”.

Små summor
– En stor del av förstagångsväljarna är under 21 år och har bara små summor att placera, kommenterar Kristina Kamp, pressekreterare vid Premiepensionsmyndigheten, som hanterar premiepensionerna och informerar om hur man väljer fonder för sin pension.

– Vi lade om våra rutiner förra året och skickar nu bara ut ett paket med information om pensionsvalet till dem som fyllt 28 år eller har minst 7.000 kronor på sitt premiepensionskonto.

Sjunde AP-fondens halvårsredovisning avser de pensionspengar som förstagångsväljarna tjänade in under år 2005, och som tillfördes premiesparfonden under första halvåret 2007. De bör åtminstone ha fått ett orange kuvert med besked om sin pension.

Några väljer senare
Samtidigt som inflödet till premiesparfonden är stort sker ett visst utflöde, då sparare byter till andra fonder. Utflödet under första halvåret uppgick till 2,4 miljarder kronor, vilket motsvarar blygsamma tre procent av hela fondförmögenheten.

En positiv tolkning av siffrorna är att de passiva spararna, som alltså har sina pengar hos premiesparfonden, är nöjda. Från premiepensionssystemets start fram till senaste årsskiftet hade de fått en genomsnittlig värdeutveckling på 6,7 procent om året, mot 6 procent bland dem som hade valt fonder själva.