Tjänstemännens Sif–HTF var inte den sista fackfusionen. Sammanslagningar och utvecklat samarbete ska också hjälpa LO-förbund genom de tuffa tiderna.

De i dag 15 LO-förbunden kommer att bli färre. Grafikerna, Pappers och Skogs- och träfacket utreder ett nytt gemensamt fack. Alla tre förbunden håller extrakongresser i slutet av september, och under oktober och startar en utredning.

– Man håller ju inte extrakongress om att utreda samgående om man inte tror på idén, säger Erland Olauson, LO:s förste vice ordförande.

Målarförbundet och Byggnads har kommit längre och om parterna kommer överens ska de gå ihop den 1 januari 2009.

Inte färre än 12
I övrigt är inga sammanslagningar aktuella. Färre än 12 eller 13 LO-förbund tror inte Erland Olauson på.

Stordriftsfördelar kan facken skaffa sig på andra sätt, hävdar han och pekar på LO:s servicecenter som sköter bokföring och personaladministration åt flera av Skogs- och träs avdelningar och även anlitas av Handelsanställdas förbund. Så kan administrationen centraliseras utan att den fackliga verksamheten behöver vara gemensam.

– När man tappar medlemmar blir det viktigare att vara nära de presumtiva medlemmarna. Vi vet ju att många ungdomar som inte är med i facket inte ens har fått frågan om att gå med. Det är till och med så att hälften av dem som inte är med skulle kunna tänka sig att ta ett fackligt uppdrag, säger Erland Olauson.

Måste värva
Under lång tid har facket inte prioriterat medlemsvärvning särskilt högt och har ändå kunnat åtnjuta en hög organisationsgrad. För att motverka medlemsminskningen har LO startat ett projekt under ledning av tredje vice ordföranden Leif Håkansson.

Erland Olauson säger att besparingar inte kommer att vara motivet om förbund i framtiden går samman, utan snarare den fackliga verksamheten: De fack som går ihop har gemensamma motparter och avtalsområden som gränsar till varandra, och de vill undvika att arbetsgivaren spelar ut olika förbund mot varandra. Men även här ser han nya former av samarbete mellan förbund som alternativ till regelrätta sammanslagningar.

Enligt förslag från kongressrapporten LO- förbund i samverkan ska kongressen, som hålls i Stockholm i maj nästa år, tillsätta en organisationsutredning som ska se över just förbundsstrukturen.

– Jag tror att man kommer att koncentrera sig mycket på att se till att inte avtalsområden överlappar varandra och att man slipper Figeholmskonflikter.

FOTNOT: Konflikten vid Figeholms bruk 2004 gällde Pappers rätt att teckna kollektivavtal. Arbetsgivaren ABB valde att använda metallavtalet, men tvingades ge upp efter en seg tvist som slutade i Arbetsdomstolen.