De senaste fyra månaderna har mer än 30.000 personer lämnat LO-facken. Hittills i år har antalet medlemmar minskat med 80.000. Den kraftigaste medlemsflykten finns i Hotell- och restaurangfacket och Handels.

– Det är som vanligt, det är tjejer och ungdomar som drabbas hårdast. Och nuvarande regering tar ingen hänsyn till det, säger Susanna Gideonsson, första vice ordförande i Handels.

Där har närmare tio procent av medlemmarna försvunnit sedan årsskiftet.

– Vi ser tydligt att det här i väldigt stor utsträckning är en inkomstfråga, säger hennes kollega Lars Jönsson, enhetschef och ansvarig för medlemsutvecklingen.

Siffran stiger
När den sammanlagda avgiften till fack och a-kassa höjdes vid årsskiftet var det deltidsanställda, lågavlönade, tillfälligt anställda, liksom unga och kvinnor, med minst ekonomiska marginaler som i många fall valde bort facket.

Under årets fyra första månader minskade LO:s 15 medlemsförbund med sammanlagt 46.000 personer. Efter ytterligare fyra månader har den sammanlagda siffran stigit till omkring 80.000, visar en rundringning som LO-Tidningen har gjort.

Förbunden hade hoppats på en snabbare avmattning.

Tappar 300 miljoner
Det accelererande medlemstappet innebär att både förbunden och centralorganisationen gör stora ekonomiska förluster.

För LO betyder 100.000 färre betalande medlemmar, som kan vara verklighet vid årsskiftet, ett inkomstbortfall på runt 16 eller 17 miljoner kronor per år. För de 15 förbunden försvagas ekonomin sammanlagt med mer än 300 miljoner kronor.

Hur många jobb som försvinner inom LO:s egen organisation är ännu oklart.

A-kassan förklarar
Den fortsatta medlemsutvecklingen är avgörande. Också förbunden får svårt att klara sig.

Irritationen över den höjda avgiften till a-kassan är stor bland fackens företrädare.

På Transport säger tredje vice ordförande Sten-Ove Niklasson uppgivet:

– Vi hade ju en väldigt positiv uppgång fram till regeringsskiftet.

Fattiga och sjuka
På Fastighets talar förbundskassör Pia Håkansson om ”borgarnas idiotiska pålagor”.

– Det är lågavlönade kvinnor plus äldre med sjukersättning som lämnat facket, säger hon.

Värvar mera
Kommunal, som förlorat 10.000 medlemmar de senaste fyra månaderna, samlar nu sina styrkor för att satsa på medlemsvärvning.

På Handels och Hotell- och restaurangfacket ska resurserna också fokuseras på att värva medlemmar, liksom på kollektivavtalstecknande.

Trots en tioprocent nedgång räknar Handels med att klara verksamheten utan nedskärningar.

– Klarar och klarar. Det handlar om att sätta in åtgärder för att motverka det här och det fixar vi inte med mindre personal, säger Lars Jönsson.

Metall klarat sig
IF Metall har under året tappat cirka 7.000 medlemmar. Den minskningen är lika stor som under många tidigare år och beror bara på den strukturomvandling som sker, tror Lars Ankarfjäll, ansvarig för informationsenheten.

– Vi har gjort ordentliga aktiviteter. Många har tagit diskussionen ute på arbetsplatsen. Jag tror att det snarare finns en ilska mot regeringen, nu ska vi vara kvar i facket för att få till en förändring, säger han.

FAKTA: Så många medlemmar tappar facken

  Minskning maj till aug Minskning jan till april Förändring i år
Byggnads                  – 4.153 – 2.467 – 5 %
Fastighets                  – 1.576 – 622 – 6 %
Handels                  – 5.500 – 7.630 – 8 %
Hotell och restaurang                  – 3.135 – 3.395 – 12 %
Livs                      – 904 – 2.892 – 8 %
Musikerna                   +25 – 46 – 1 %
Seko                   – 1.438 – 5.526 – 5 %
Skogs- och trä                 – 900 – 1.387 – 4 %
Grafikerna                     – 634 – 793 – 6 %
Kommunal             – 10.000 uppgift saknas ca – 4 %
Transport           uppgift saknas uppgift saknas ca – 6 %
IF Metall           uppgift saknas uppgift saknas – 2 %

Uppgifter saknas för Pappers, Målarna, Elektrikerna.
Siffrorna gäller för samtliga medlemmar, inklusive pensionärer.
Källa: Förbundens egna uppgifter