Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är värd beröm för med vilken ståndaktighet han försvarar fackets avtalsfrihet och konflikträtt.

Nu senast när han i en artikel i Dagens Industri (31 augusti) läxar upp de näringslivsföreträdare och centerpartister som vill begränsa konflikträtten och mjuka upp anställningsskyddet.

Littorin konstaterar att skälet till att vi har långt färre konflikter än i andra länder är att parterna tar ett självständigt ansvar för att avtalen följs.

Förra året avgjorde den svenska arbetsdomstolen bara 435 tvister.

I Storbritannien med en omfattande lagreglering av konflikträtten slutade över 100 000 tvister i domstol.

Littorin avslutar sin artikel med att fråga varför vi ska byta ut en modell som fungerar bra mot en modell som bevisligen fungerar sämre eller som det heter på amerikanska: ”If it ain´t broke – why fix it?”