/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/elkvinns.jpg
25 av Elektrikerförbundets drygt 200 kvinnliga medlemmar träffas på konferensen.  Alexandra Jordmark, Olivia Holm och Susanne Jansson sitter runt bordet och diskuterat med Camilla Lodin, en av Elektrikerförbundets två kvinnliga ombudsmän, och Åsa Larsson (till höger).    Foto: MATS ANDERSSON

Bara en procent av alla elektriker är kvinnor. Nu bildar de ett nätverk för att stötta varandra och få fler tjejer att välja yrket.

De är för det mesta den enda kvinnan i jobbgänget. På elektrikernas tolfte kvinnokonferens som hölls förra veckan är deltagarna vana att vara i minoritet.

– Man sticker alltid ut som tjej. Därför är det skönt att träffa andra med samma erfarenhet, säger Åsa Larsson från Stockholm.

200 kvinnor i Elektrikerförbundet

Hon är en av arrangörerna bakom konferensen som samlar 25 av Elektrikerförbundets drygt 200 kvinnliga medlemmar. Under två dagar får de facklig utbildning blandat med diskussioner och ökade kunskaper om genusvetenskap och diskriminering.

– Syftet är att stärka tjejerna så att de stannar kvar inom yrket. Blir de sedan fackligt intresserade är det en bonus, men inget krav, säger Åsa Larsson.

Camilla Lodin från Örebro, som är en av Elektrikerförbundets två kvinnliga ombudsmän, tillägger att det allra viktigaste är att ge deltagarna en chans att utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

– Många har aldrig träffat kvinnor med samma yrke. Det känns bra att prata med andra i samma situation och ta upp funderingar som man kanske inte vill ta med killarna, säger hon.

Ett exempel är hur man ska hantera den grabbiga jargongen som ofta uppstår på arbetsplatser med bara män. Camilla Lodin har varit elektriker i 15 år. Hon säger att det kan vara jobbigt att komma in på arbetsplatser som ny i yrket och dessutom kvinna, men att det sedan brukar lösa sig.

– Killarna själva brukar säga att det blir bättre stämning när de får kvinnliga kollegor. Arbetsplatser fungerar bäst när det finns en blandning av män och kvinnor, säger hon.

Elektrikerna startar kvinnligt nätverk

För att få fler tjejer att välja yrket och för att ta tillvara engagemanget även utanför kvinnokonferensen, startar elektrikerna ett kvinnligt nätverk. En kvinna från varje avdelning ska fungera som kontaktperson för kvinnorna ute på företagen, och lyfta fram kvinnliga elektriker både inom och utanför förbundet.

– Det är viktigt att visa att det finns kvinnliga elektriker. Ju mer vi syns desto lättare blir det för tjejer att välja det här yrket, säger Åsa Larsson.

Hon har svårt att förstå att det fortfarande är så få tjejer som vill bli elektriker, eftersom det är ett jobb med bra lön och bra arbetstider. Åsa Larsson säger att det inte heller är tyngre än vårdjobb som är kvinnodominerade.

– Jag tror inte tjejer vet om hur bra det kan vara att jobba som elektriker. De väljer bort yrket av tradition och det vill vi ändra på, säger hon.

Fakta: Två stora elavtal
Svenska Elektrikerförbundet har 26 000 medlemmar och är ett yrkesförbund. Facket sluter två stora avtal: Dels installationsavtalet för dem som jobbar i företag som sysslar med bland annat starkströms-, svagströms- och hissinstallationer. Dels kraftverksavtalet för maskinister, linjemontörer, driftstekniker med flera som jobbar på företag som sköter drift eller underhåll på kraftverksanläggningar.