/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/margot07.jpg
– Det måste vara otvetydigt att EU står på medborgarnas sida mot diskriminering, säger Margot Wallström.

Europa står inför gigantiska sociala utmaningar. 72 miljoner EU-medborgare räknas som fattiga, 18 miljoner är arbetslösa, en av sex ungdomar lämnar skolan i förtid. EU-kommissionen frågar alla medborgare om råd, via nätet.

Men inga planer finns på vad samrådet ska leda fram till.

– Där EU inte har så stort genomslag vill medborgarna att EU agerar. Regeringarna däremot, som den svenska gamla och nya, vill inte att EU blandar sig i på det sociala området, säger Margot Wallström, kommissionens vice ordförande.

Kommissionen vet hur känsligt det är, betonar hon vid sitt besök på ett seminarium om huruvida den svenska modellen och ett socialt Europa är oförenliga eller kompletterar varandra.

Tre EU-direktiv har blockerats

Många undrar om det är så klokt att EU lägger sig – inte minst när den svenska alkoholpolitiken luckras upp efter en dom i EU:s domstol.

Margot Wallström är medveten om EU:s svårighet att agera just på det sociala området, som också rymmer arbetsrätt och andra fackliga frågor.

– Samtidigt kritiserar medborgarna EU för att ingenting görs mot utslagning och ökade klyftor, säger hon.

Ett tecken på ländernas motvilja mot social harmonisering är att tre direktiv ligger blockerade i rådet för att länderna inte kommer överens. Arbetstid, bemanning och avtalspensioner väntar på en lösning som kan leda till gränsöverskridande lagstiftning.

När det gäller funktionshindrades tillgång till högskolor och kommunikationer anser Margot Wallström att det behövs gemensam lagstiftning för ”det är fråga om diskriminering”.

– Det måste vara otvetydigt att EU står på medborgarnas sida mot diskriminering. Och de europeiska socialdemokratiska partierna vill att EU prioriterar den sociala agendan, säger hon.

De mänskliga rättigheterna stärks med det nya fördraget

Med det nya kompletterande fördraget, om det blir verklighet, stärks de mänskliga rättigheterna, betonar hon. Då blir stadgan för grundläggande rättigheter juridiskt bindande.

Alla EU-invånare kan fram till årsskiftet gå in på nätet och lämna synpunkter på den sociala verkligheten.

– Kommissionen har inte bestämt vilken form uppföljningen av rådslaget ska få. Men EU har ansvar för att det kommer någon sorts förslag utifrån medborgarnas uppfattning, säger Margot Wallström.

På seminariet, som hölls i Stockholm i veckan, fanns också företrädare för funktionshindrade, ensamstående föräldrar och människor långt ifrån arbetsmarknaden.

– Trots att många får jobb i den goda konjunkturen ökar arbetslösheten bland personer med funktionshinder. Piskan borde vina också över arbetsgivare som inte ger dem en chans att visa vad de kan, säger Ingemar Färm, ordförande för Handikappförbundens samarbetsorgan.

Läs också: hur du själv kan ge EU dina råd
På webbsidan för EU:s rådslag väljer den som vill svenska. Råd kan ges på det egna språket.