I nästa riksdagsval ska centern fördubbla sin väljarkår, utropade Maud Olofsson entusiastiskt vid förra veckans centerstämma. Med tanke på att centern enligt alla opinionsmätningar tappat omkring två procent av väljarna sedan förra årets val kan spådomen tyckas något övermodig.

Omkring 50.000 centerväljare har hittills gått över till socialdemokraterna. Centern har kompenserat en del av bortfallet genom att locka till sig ett antal moderata väljare.

Maud Olofssons strategi är tydlig. Hon försöker vinna över moderata väljare till sitt parti genom att vädja till de antifackliga stämningar som finns inom borgerligheten. Hon utmanar öppet arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin genom att kräva inskränkningar av fackets konflikträtt, något som denne hittills konsekvent motsatt sig.

Att hon därvid samtidigt underminerar regeringens auktoritet bryr hon sig inte om. Varför ska väljarna tro på Littorins försäkringar när hans politik oavbrutet ifrågasätts av en regeringskollega som dessutom är partiledare?

Många centerpartister är bekymrade över partiets högervridning. De är rädda för att partiet är på väg att sälja ut sin själ. De befarar att flörten med den politiska högern leder till att partiet förlorar sin karaktär av småfolksparti.

Maud Olofsson vill bryta ”sossifieringen” av det politiska tänkandet

En gammal centerkämpe som Börje Hörnlund klagar över att ”regeringen är blind och okänslig för hur verkligheten ser ut utanför Stockholmsregionen.” Han säger att han dagligen möter väljare som ångrar att de gav sin röst åt alliansen.

Farhågorna viftas bort av Maud Olofsson. På sitt gapiga sätt säger hon det gäller att bryta med ”sossifieringen” av det politiska tänkandet. Som om de centerväljare som anser att deras parti står för ökade orättvisor anfäktats av en bacill som mamma Maud ska bota dem ifrån.

Det blir ingen lätt uppgift. För faktum är att centern  på område efter område bejakar en politik som går i stick i stäv med deras väljare på landsbygden och i skogslänen.

Införande av en ny fastighetsskatt och sänkningen av förmögenhetsskatten har berikat välbeställda villaägare i storstäderna med tiotusentals kronor – pengar som regeringen tänker ta in genom att höja boendeskatterna för alla andra.

Försämring av a-kassa och sjukpenning, neddragningen av vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar, en fördyrad trafikförsäkring och höjda arbetsgivaravgifter för småföretagare är andra exempel på åtgärder som gått ut över de många centerväljare som lever under knappa omständigheter.

På centerstämman fanns högljudda ungdomsförbundare som förläst sig på Timbrohögerns propagandaskrifter som förespråkade att partiet borde gå vidare på den inslagna vägen. De talade för ytterligare besparingar på sjuka och arbetslösa och fortsatta skattesänkningar för en välbeställd medelklass i storstäderna.

För varje ny väljare från moderaterna riskerar centern att tappa två sin sina trogna

Maud Olofsson hoppas på att fördubbla sitt partis röstetal genom att  vinna över allmänborgerliga väljare i storstäderna. Men det är en äventyrlig strategi. För varje väljare hon lyckas sno från moderater och folkpartister, riskerar hon att tappa två center-
väljare till socialdemokraterna.