Centern har förirrat sig från Smålands djupaste skogar till Birger Jarlsgatan vid Stureplan i Stockholm.

Partiet har haft stämma i Kalmar. Grepen, tröskan och slåttermaskinen verkar vara utbytt till portföljer, väldesignade kostymer och välsmakande drinkar när det kommer till det nya centerpartiets ledande ideologiska pådrivare.

Det så kallade nätverket Stureplanscentern har ställt om den ideologiska kompassen inom centern, från att ha varit ett klassiskt folkrörelseparti som i många ekonomiska frågor stod nära socialdemokraterna och arbetarrörelsen till ett parti som i stället för att värna om landsbygdens och småfolkens intresse valt att bli det ledande nyliberala partiet i Sverige.

Det syns framför allt på ett antal frågor som berör arbetsmarknaden,  men även när det gäller regionalpolitiken så ser man att centerpartiet valt en inriktning som går stick i stäv med glesbygden och lantbrukets folk.

Skattesänkningarna gynnar dem som har mest

Man har i stället valt en väg och inriktning som i stora delar bygger på, att dels så skall fackföreningsrörelsens möjligheter att tillvarata sina medlemmars intressen inskränkas rejält, dels så skall skatterna och de omfördelningar som finns i dag förändras radikalt, vilket innebär att den privata maktkoncentrationen kommer att öka på bekostnad av den generella välfärden. Detta är i grunden gamla nyliberala inriktningar för att flytta makten ifrån demokratin till det privata ägandet. Men det är väl med detta som centerpartiet skall nå sin så kallade decentralisering.

Men på vilket sätt den ökade privata maktkoncentrationen kommer att leda till decentralisering framgår inte.

Men med den förda regeringspolitiken så är det ju ganska uppenbart vad sådana reformer leder till, då en övervägande del av skattesänkningarna har gått till en mindre del av befolkningen som redan har en stark privatekonomi.

Med dessa reformer ökar den privata maktkoncentrationen på bekostnad av den gemensamma välfärden som i grunden är nyckeln för att frigöra människor från olika maktkoncentrationer. Någon decentralisering av makten lär det inte bli med dessa åtgärder, inte heller med övriga förslag som det nya centerpartiet har lagt fram, tvärtom så kommer bara den privata
maktkoncentrationen öka.

Arbetsmarknaden under attack från centern

Arbetsmarknaden är också ett område som nya centern tillsammans med sitt ungdomsförbund valt att attackera, då framförallt en av parterna som finns på arbetsmarknaden, det vill säga facket.

Med ett antal motioner och massmediala utspel tillsammans med ideologer från Svenskt Näringsliv så har ungdomsförbundet lyckats att omdana moderpartiets linje rejält då de numera går i frontlinjen inom borgerligheten när det gäller att motarbeta fackföreningsrörelsen.

Ett antal förslag har centerpartiet lagt fram som på ett grovt sätt förskjuter maktbalansen på arbetsmarknaden eftersom arbetsgivarna med dessa förslag på ett ensidigt sätt kommer att kunna sätta både anställningstryggheten och kollektivavtalen ur spel.

Centern det ledande antifackliga partiet
Det senaste i raden av utspel ifrån centerpartiets ungdomsförbund är att de vill slopa förtroendemannalagen, vilket skulle innebära att rätten för 370.000 fackligt förtroendevalda att företräda sina medlemmar ute på arbetsplatserna mer eller mindre försvinner.

Detta förslag röstades lyckligtvis ner på centerpartiets stämma nyligen, men partiet är numera det ledande antifackliga partiet  med en mängd beslut som syftar till att  inskränka fackförbundens möjligheter att tillvarata sina medlemmars intressen. Det är mycket märkligt egentligen hur ett folkrörelseparti kan förändras  så mycket på så kort tid.

Hans Andersson
Socialdemokrat, Nässjö