Anställda i kommunala bolag har fått nya kollektivavtal. Kommunal och Kommunala företagens samorganisation (KFS) har enats om avtal som ger upp till 14, 7 procent på tre år, enligt facket.

Avtal för sammanlagt elva branscher har slutits mellan Kommunal och KFS. Avtalen är treåriga och gäller från den 1 april i år. De omfattar anställda i alla typer av kommunalägda bolag, till exempel energibolag, turistbyråer och länsmuseer, totalt runt 3.000 medlemmar i Kommunal.

Löneökningarna varierar mellan de olika branscherna, men enligt Per Holmström, ombudsman på Kommunal rör det sig om ökningar på mellan 10, 6 och 14,7 procent.
– Vi är jättenöjda. Det här är riktigt bra avtal där vi lyckats få lönepåslag i procent för de branscher där de tjänar mest och i kronor för övriga branscher, säger Per Holmström.

FAKTA: KFS-avtalen
Parter: Kommunala företagens samorganisation /Kommunal
Omfattar: 3.000 anställda i kommunala bolag som arbetar i elva olika branscher.
Löptid: Tre år, från och med den 1 april 2007.
Lönerna höjs totalt med: Olika för olika avtal se nedan:
Energi: Lägst 3,8 % under 2007 och efterföljande år 3,0 % respektive 3,4 %.
VA: Lägst 3,4 % varje år under tre år.
Renhållning: 3,4 % dock lägst 740 kronor varje år i tre år.
Turism och fritid: 829 kr år 2007 samt 786 kr respektive 767 kr efterföljande år.
Vård och omsorg: 878 kr år 2007 samt 839 kr respektive 783 kr efterföljande år.
Utbildning: 874 kr år 2007 samt 847 kr respektive 824 kr efterföljande år.
Konsult och service: 884 kr år 2007 samt 868 kr respektive 856 kr efterföljande år.
Anläggning: 789 kr år 2007 samt 751 kr respektive 739 kr efterföljande år.
Fastighet och näringsliv: 832 år 2007 samt 812 respektive 795 efterföljande år.
Parkering: 819 år 2007 samt 788 respektive 744 efterföljande år.
Länsmuseer: 851 år 2007 samt 833 respektive 796 efterföljande år.
Individgaranti/Generell löneökning: Finns ej, Hela löneutrymmet förhandlas lokalt.
Lägstalön: Heltidsanställd som fyllt 19 år ska ha lägst 14.500 kronor 2007 och sedan 15.000 kronor respektive 15.500 efterföljande år. Där arbetsgivaren kräver, och den anställde har, eftergymnasial yrkesutbildning och ett års anställning i yrket blir lägsta lönen 14.800 år 2007 och 15.300 kronor respektive 15.800 kronor efterföljande år.
Övrigt: När nationaldagen infaller på en helg kompenseras de anställda med en ledig dag. Föräldrapenningstillägget förlängs från 90 till 120 dagar.