15.000 spårarbetare väntar på nya löner. Förhandlingar startar denna vecka.

Seko och arbetsgivarna Almega har kansliöverläggningar på fredag för att förbereda den första träffen mellan förhandlingsdelegationerna den 11 september.

– Persontåg, godståg, tunnelbana och pendeltåg har olika förutsättningar.  Avtalet måste vara öppet så att arbetstiderna kan anpassas lokalt, säger Almegas förhandlingsledare Anders Hjertman.

Vill ha mer centralt
Seko vill i stället reglera mer centralt.

– Både arbetstidsregler och bestämmelser om gränsöverskridande trafik, som i dag finns i avtal med varje företag, bör föras in i det centrala avtalet, enligt ombudsmannen Valle Karlsson.

I våras fick spårtrafikens anställda ett rekordkort avtal – fem månader – som löpte ut den 31 augusti. Det gav 5.000 kronor till alla heltidsanställda. Ett påslag i kronor innebar att lågavlönade fick mer i relativa termer.

Seko kräver nu löneökningar med minst 825 kronor i månaden, och samtidigt en ökning av löneutrymmet med minst 3,9 procent i ett ettårigt avtal – siffror som känns igen från samordningen inom LO. Det kan ses som en fortsättning på låglönesatsningen.

Spänt mellan anställda
Samtidigt verkar starka krafter i en annan riktning. Ökat tågresande och stora pensionsavgångar har lett till brist på lokförare och annan tågpersonal. För att locka förare erbjuder företagen månadslöner uppåt 33.000 kronor, enligt Seko i Skåne, som citeras i Sydsvenska Dagbladet.

– Det vimlar av rykten, och lokförarna har höga förväntningar. Men det påverkar inte förhandlingarna om ett centralt avtal för branschen, utan bara de lokala löneuppgörelserna, betonar Valle Karlsson.

Fackliga källor ser ändå en risk för ökad spänning mellan spårtrafikens anställda. För att inte halka efter skulle städare, de som jobbar på callcenter och andra lågavlönade behöva en egen uppgörelse i stil med vad handelns anställda fick i våras, menar de. Handels avtal innehöll löneökningar i kronor, som motsvarade en höjning med 12,6 procent på tre år.