Europadomstolens dom får inte den verkan som de oorganiserade byggnadsarbetarna önskat. Deras advokat går inte till domstolen för att kräva tillbaka arvoden tio år tillbaka.

Med framgång drev advokat Jan Södergren tillsammans med Sveriges Byggindustrier ett mål mot Byggnads granskningsarvoden i Europadomstolen.

Efter domen, som kom i februari i år, sa han att Byggnads skulle stämmas och krävas på cirka 300 miljoner kronor för arvoden som oorganiserade byggjobbare fått betala till facket under tio år.

Planerade talan
Ett 30-tal oorganiserade byggnadsarbetare hade då hört av sig och en grupptalan planerades.

Men Jan Södergren sa i morse, onsdag, i Ekot att det inte blir något av med en grupptalan för att det saknas pengar att driva en rättslig process.

– Sveriges Byggindustrier stödjer inte ekonomiskt någon process i svenska domstolar för oorganiserades räkning. Vårt stöd upphörde i och med domen i Europadomstolen, säger Gustav Herrlin, arbetsrättschef, till LO-Tidningen.

”Döfött projekt”
Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet, sa i samband med domen i Europadomstolen till LO-Tidningen att en sådan dom inte har någon retroaktiv verkan för privaträttsliga förhållanden.

Han ansåg det näst intill osannolikt att en svensk domstol skulle döma ut skadestånd retroaktivt.

Det är också Byggnads uppfattning.

– Projektet verkade döfött från början. Så det är väl bra att advokaterna ägnar sig åt mer konstruktiva ärenden, säger Gunnar Ericson, avtalssekreterare.