Hela 37 procent av cheferna i kommunerna kommer troligen eller definitivt att söka nytt jobb inom tre år.

En stor del av cheferna i en undersökning från SKTF anger också att de saknar förutsättningar för att göra ett bra jobb. Störst är problemet inom social omsorg, där var fjärde chef är missnöjd.

– Den här gruppen har en väldigt tuff arbetsbelastning. De saknar förutsättningar för ett bra chefskap då de kan ha mellan 80 och 90 medarbetare, säger Stig Wendefors, ombudsman med ansvar för chefsfrågor på SKTF.

Det är framför allt unga och välutbildade som vill byta jobb, och det ser Sig Wendefors som extra allvarligt.

– Det här visar vikten av att vara en god arbetsgivare. Om inte förutsättningarna förbättras kommer kommuner få svårt att behålla och rekrytera välutbildade chefer, säger han.