Tjänstemännen på Ericsson är garanterade dryga tusenlappen i lönepåslag. Lönen ska höjas med 4,4 procent. Det kan dock bli mer i klubbarnas lokala förhandlingar.

– Det är tråkigt att det inte blev ett bättre avtal. Ericsson borde ha råd med större påslag. Företaget går så bra nu, säger Åke Hjortsten, ordförande för Sifklubbarnas samorganisation.

Tjänstemännen på Global Service får dock 0,5 procentenheter lägre löneökningar än de andra.

Sif har runt 6.000 medlemmar och Sveriges Ingenjörer ungefär lika många. De oorganiserade är också i samma storleksordning – runt 6.000.

Ännu mer lokalt
Det lokala avtalet som slutits gäller för alla Ericsson-anläggningar i Sverige. Nu väntar förhandlingar i de 20 Sifklubbarna inom koncernen.
 
Det slutna avtalet ger de allra flesta 0,3 procentenheter mer än det centrala avtalet. Lönepåslaget är till att börja med 3,5 procent, vilket är exakt som i det centrala avtalet ( 2,8 procent plus 0,7 procent i löneöversyn). Till det kommer en arbetstidsförkortning som är värd 0,2 procent per år. Den har på Ericsson omvandlats till pengar och med hjälp av centrala förhandlingar blir det ett lönepåslag på 0,9 procent.

De får mindre
Men de 800 tjänstemännen på Global Service får alltså ett sämre löneavtal. Ericssons argument är att deras arbete är så hårt konkurrensutsatt. Sifs Åke Hjortsten gillar inte resonemanget.

– Om vi inte kan ha lika villkor kanske vi inte ska ha kvar verksamheten i landet, säger han.

Facket accepterade till slut ett lägre lönepåslag för vissa i utbyte mot att Ericsson ska anställa 100 personer ytterligare i Sverige.

Enskilda samtal
För den enskilde tjänstemannen väntar nu lönesamtal med chefen, där inga siffror anges. Därefter gör chefen ett förslag för var och en. Då är alla garanterade drygt 1.000 kronor, det vill säga centrala avtalets 707 kronor plus drygt 300 kronor från den omvandlade arbetstidsförkortningen.

Sif förhandlar sedan med chefens löneförslag som utgångspunkt.