Handels har valt att varsla om strejk och blockad på de tre av Videomix Syds sexton butiker där förbundet har medlemmar: i Falkenberg, Landskrona och Kristianstad. Stridsåtgärderna träder i kraft den 13 september.

Striden handlar om att företaget inte har gått med på det kollektivavtalsförslag som Handels har presenterat.

– Vi sköter våra åtaganden och betalar ut anständiga löner, säger personalchefen Peter Bengtsson. För honom behövs inget avtal.

Bonus eller ob?
Facket vänder sig framförallt mot att företaget inte betalar ut ob-ersättning, trots att de anställda arbetar helger och sena kvällar.

– Det är korrekt, det gör vi inte. Vi jobbar på ett lite annorlunda sätt, säger personalchefen Peter Bengtsson.

– I stället har vi ett bonussystem som ger 5 till 30 kronor mer i timmen om försäljningen överträffar fjolårets resultat.

Men en bonus ersätter väl en god prestation, inte att den anställda har obekväm arbetstid?

– Vad är obekväm arbetstid? under Peter Bengtsson.

För många studenter är klockan tre på eftermiddagen obekvämt eftersom de då måste vara i skolan, anser han.

Ett kollektivavtal garanterar också att lönen ses över varje år. Vilka garantier har dina anställda?

– Det är korrekt. Det finns inga garantier. Men under min tid har de alltid fått mer än året innan.

Viktigt för facket
Med den utdragna konflikten vid salladsbaren i Göteborg i bakhuvudet säger Anna-Maria Söderström, ansvarig ombudsman i Falkenberg att det är viktigt för facket att göra rätt.

–  Reta upp arbetsgivare och anställda, det är det ingen mening med.

– Men vi kan ju aldrig välja bort att teckna avtal. Vi måste träna på att argumentera. Det handlar inte om att visa makt utan om att de anställda ska arbeta på vettiga villkor.

Företaget Videomix har fler butiker runt om i landet, men dessa drivs genom franchising.