Privata arbetsförmedlingar kan vara bra, visar utländska exempel. Bra att det prövas i Sverige, anser LO. Bara de inte drivs av fackförbund.

Australien, Holland och Danmark är länder där privata arbetsförmedlingar tillhör vardagen.

LO:s rapport En svår match, som presenterades i dag, tisdag, slår fast att arbetslösheten sjunkit i de tre länderna sedan privata alternativ tilläts.

Rapporten pekar också på negativa följder. I Australien är svaga grupper på arbetsmarknaden inte lika intressanta för de privata aktörerna. I Danmark finns starka incitament till så kallad creaming där arbetsförmedlingarna skummar gräddan av de arbetssökande.

Bra att pröva
Lena Westerlund, LO-ekonom och författare av rapporten, är trots detta positiv till det svenska försöket som pågår och som LO-Tidningen skrev om i förra numret.

– Jag är inte negativ till att Ams nu prövar privata alternativ. Hur det går får vi se då försöket utvärderas nästa år, säger hon.

Valfrihet för arbetssökanden, en konkurrens som driver på effektiviteten i matchningen och en ökad förmåga att läsa konjunkturer är några saker som, enligt Lena Westerlund, kan vara positiva med en privat lösning.

Svårt att jämföra
Om den lägre arbetslösheten i de tre länderna kan förklaras av de privata alternativen är dock oklart och att jämföra med Sverige är ännu svårare.

– Det är svårt att dra paralleller till andra länder. Speciellt till Australien som aldrig haft någon aktiv arbetsmarknadspolitik, säger Lena Westerlund.

I Danmark har a-kassorna hand om de arbetssökande under de tre första månaderna av arbetslösheten.

Arbetsförmedlingar drivna av fackföreningsrörelsen är också verklighet i Sverige. Saco driver sedan i år en egen arbetsförmedling, Sveriges Akademikerförmedling, som en service till sina medlemmar.

Besvärande för fack
Lena Westerlund är dock kritisk mot fackförbund som agerar arbetsförmedlare.

– Fackförbunden är föreningar som har att bevaka medlemmarnas intressen. Om man utför en upphandlad arbetsförmedling så innebär det att man måste kontrollera medlemmarna på statens villkor. Det kan bli besvärande, säger hon.

Lena Westerlund pekar också på problemet med dubbla roller.

– Fackförbundet ska påverka politiken på uppdrag av medlemmarna. Om man samtidigt är en privat upphandlare på området blir rollerna dubbla, säger hon.

FAKTA: Här prövas privata arbetsförmedlingar
Norrköping, Sundsvall och Malmö är försöksorter.
Ett par, tre aktörer i varje stad har fram till i mars på sig att visa att de gör ett bra jobb.
Tre kategorier arbetssökande omfattas: ungdomar, utlandsfödda och funktionshindrade.

Läs också: Privat raggning ska ge jobb

Lars Tegermark
08-796 27 35
Skicka ett e-brev till reportern